17 februari 2022

Keuringseis 8 gepubliceerd ter kritiek

Met ingang van 17 Februari 2022 is een herziene versie van keuringseis 8 “Polyethyleen buizen voor het transporteren van gasvormige brandstoffen” ter kritiek gestuurd.

De keuringseis is volledig herzien.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Update in lijn met de nieuwe versie van de onderliggende product norm
  • Toevoeging PE100RC eisen

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze beoordelingsrichtlijn binnen een termijn van 4 weken na publicatie, uiterlijk 17-03-2022 via e-mail te sturen aan de contactpersoon hieronder.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
E NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads