23 mei 2022

Keuringseis 192 vastgesteld

Met ingang van 20 Mei 2022 is een herziene versie van keuringseis 192 “Rubberafdichtingen in gastoestellen en gasinstallaties” vast gesteld.

De keuringseis is volledig herzien.

Overzicht wijzigingen:

  • Tekstuele wijzigingen
  • Deze versie verwijst naar EN 549 uit 2019
  • Update toepassingsgebied
  • Update test matrix

De product eisen zijn gewijzigd.

Indien van toepassing wordt een certificaathouder geïnformeerd over de overgangsperiode en voor welke punten deze periode geldt.

Overgangsperiode

De standaard overgangsperiode van 1 jaar vanaf datum van vaststelling is niet van toepassing.

Meer info

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:

Kiwa Nederland B.V.
GASTEC QA
NL.GastecQA@kiwa.com
T +31 (0)88 998 3269

Downloads

KE 192.pdf (Nederlands)
KE 192.pdf (Engels)