24 januari 2022

BRL 9208-2 versie 2021 is ter kritiek gepubliceerd tot en met 23-02-2022

Op deze pagina leest u meer over concept BRL-9208-2 voor “Buizen en hulpstukken met  gestructureerde (geribbelde) wand voor buitenriolering onder vrij verval – deel 2 - Type B: PP, PE”. 
 
BRL-9208-2 versie 2021 is gepubliceerd voor commentaar tot 23-02-2022 en zal de versie met de datum 30/08/2017 vervangen.
Deze BRL is opgesteld door het College van Deskundigen – LSK.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:
 • Het gehele document is geüpdatet naar de nieuwe KOMO-template 28-7-2021,
 • De onderliggende NEN-EN 13476-1:2007 is bijgewerkt naar NEN-EN 13476-1:2018,
 • De onderliggende NEN-EN 13476-3:2007+A1:2009 is bijgewerkt naar NEN-EN 13476-3:2018+A1:2020,
 • De onderliggende CEN/TS 13476-4:2013 is bijgewerkt naar CEN/TS 13476-4:2019,
 • Testmatrix (tabellen 2-5, vs 2021) aangepast vanwege het testen onder “witness” en verduidelijking van IKB.
  • OIT algemeen toepasbaar gemaakt
  • Testmethoden van EN-normen omgezet naar ISO-normen
  • Grote diameters toegevoegd
  • “Langdurige prestaties van TPE-afdichtingen” geschrapt
 • Paragraaf 1.2 (vs 2021) is verduidelijkt,
 • Paragraaf 3 (vs 2021) met betrekking tot CEN/TS 13476-4 is toegevoegd,
 • Paragraaf 3 (vs 2021) met betrekking tot temperaturen is toegevoegd,
 • Tabel 4.1 - “Verband tussen prestaties van het geïnstalleerde systeem en geteste eigenschappen” (vs 2017) is verwijderd,
 • Tabel 6.1 - “Onderzoeksmatrix” (vs 2017) is samengevoegd in tabellen 2-5 (vs 2021),
 • Paragraaf 4.3.7 Inlaten (vs 2017) is verwijderd,
 • Paragraaf 3.2.10 Mechanische sterkte of flexibiliteit en waterdichtheid (vs 2021) is toegevoegd,
 • Paragraaf 3.2.11 Wijzigingen (vs 2021) is toegevoegd.

Kritiek indienen

Stuur uw opmerkingen, in de vorm van het bijgevoegde commentaarformulier, per e-mail naar: PPD@kiwa.nl.

Meer informatie

Monique Beltman-Janssen
Product manager - Riolering & Cold Drinking Water Piping Systems
Appliances and Installations
 
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
PO Box 70
2280 AB Rijswijk NL
 
T +31 88 998 4413

Downloads