24 januari 2022

BRL 5215 versie 2021 is ter kritiek gepubliceerd tot en met 23-02-2022

Op deze pagina leest u meer over concept BRL 5215 voor “HEMELWATER AFVOERSYSTEMEN VAN KUNSTSTOF GEBASEERD OP VOLLEDIGE VULLING, VERVAARDIGD VAN PE OF PVC-U”, 
 
BRL 5215 versie 2021 is gepubliceerd voor commentaar tot 23-02-2022 en zal de versie met de datum 17/12/2018 vervangen.
Deze BRL is opgesteld door het College van Deskundigen – LSK.
 
De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de vorige versie zijn:
  • Het gehele document is geüpdatet naar de nieuwe KOMO-template 28-7-2021.

Kritiek indienen

Stuur uw opmerkingen, in de vorm van het bijgevoegde commentaarformulier, per e-mail naar: PPD@kiwa.nl.

Meer informatie

Monique Beltman-Janssen
Product manager - Riolering & Cold Drinking Water Piping Systems
Appliances and Installations
 
Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
PO Box 70
2280 AB Rijswijk NL
 
T +31 88 998 4413

Downloads