18 juli 2022

Gewijzigde BRL’s en Criteria voor Constructieve betonelementen ter kritiek gepubliceerd

Met ingang van 14 juli 2022 publiceert Kiwa het ontwerp van een aantal documenten voor constructieve betonelementen ter kritiek.

Het betreft de volgende documenten:

  • BRL 2813 voor Bouwelementen van beton;
  • BRL 0203 voor Vrijdragende systeemvloeren;
  • Wijzigingsblad bij de Kiwa-Criteria 73.

Beide BRL’s hebben een algehele update gekregen.

Wijziging van de Criteria 73 is gericht op de invoering van de Wet Kwaliteitsborging.

Indienen van kritiek

Belangstellenden worden uitgenodigd hun kritiek op deze ontwerp documenten tot uiterlijk 15 september 2022 in te dienen bij de genoemde contactpersoon.

Meer informatie

U kunt voor meer informatie contact opnemen met:
Kiwa Nederland B.V.
Bart Dijkstra
Email: bart.dijkstra@kiwa.com

Downloads