• Alarm- en terugvindsystemen kunnen stijgende diefstalcijfers tweewielers indammen

  Het Landelijk Intelligence- en expertisecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV) meldt een schrikbarende stijging van het aantal gestolen motor- en bromfietsen. In de eerste twee maanden van 2022 werden 41 procent meer motoren en maar liefst 63 procent meer bromfietsen gestolen dan in dezelfde periode vorig jaar. Met Kiwa SCM gecertificeerde alarm- en terugvindsystemen wordt het risico op diefstal verkleind en is de kans groter dat een gestolen motorvoertuig wordt teruggevonden.

  Lees meer
 • Cyber security cruciaal voor veiligheid draadloze apparatuur

  Met de publiekscampagne “Stoor ik?” wil Agentschap Telecom consumenten bewuster maken van de gevaren van elektronische en draadloze apparatuur die niet voldoet aan de wet- en regelgeving van de Europese Unie. Santosh Sharman, cybersecurityexpert bij Kiwa, juicht het toe dat wordt geprobeerd om het bewustzijn op dit gebied te stimuleren, maar pleit tegelijkertijd voor meer aandacht voor de cyberveiligheid.

  Lees meer
 • Kiwa reikt tienduizendste actieve Stipel-certificaat uit

  Een paar maanden geleden reikte Kiwa zijn tienduizendste (actieve) Stipel-certificaat uit. Stipel staat voor Stichting Persoonscertificatie Elektrotechniek en met certificering tonen elektrotechnici aan dat ze weten hoe ze veilig en goed hun werk kunnen doen. Het certificaat werd onder toeziend oog van Ko Roverts van exameninstelling Bepect en Heleen Hanemaaijer van Stedin door Kiwa’s Bob Schakenbos uitgereikt aan Daan Hilgenga, projectcoördinator Regio Midden bij Stedin.

  Lees meer
 • Kiwa’s Label Veilig Sportklimaat krijgt vervolg tijdens ronde-tafel-sessie

  In september vorig jaar overhandigde Kiwa aan de PSV Academy het Label Veilig Sportklimaat, een instrument voor het tegengaan van grensoverschrijdend gedrag binnen de club. Toen was al duidelijk dat deze, samen met PSV, ontwikkelde norm breder ingezet kan en móet worden. De eerste stappen daarvoor werden vorige week gezet, tijdens de door Kiwa geïnitieerde ronde-tafel-sessie Veilig Sociaal Klimaat met Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

  Lees meer
 • Vlaamse ADI examens via IBEX officieel van start

  De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) gunde IBEX vorig jaar de opdracht voor de ontwikkeling en afname van asbestdeskundige inventarisatie (ADI)-examens. Het examen toetst de basiskennis asbestinventarisatie en de leerstof van de verplichte opleiding, zoals de kennis van de Vlaamse wetgeving rond het asbestattest, het toepassen van het inspectieprotocol en het werken met de online inventarisatiedatabank.

  Lees meer
 • ‘Certificaat NEN 7510 zorgt voor zekerheid en vertrouwen bij patiënten en leveranciers’

  Informatie die zorgverleners verwerken is vrijwel altijd vertrouwelijk. De zorgsector ligt dan ook onder een vergrootglas als het gaat om privacy- en informatiebeveiliging. De NEN 7510 beschrijft, specifiek voor de Nederlandse zorgsector, de eisen voor informatiebeveiliging. Kiwa’s Tom Luhukay is als auditor gespecialiseerd in de NEN 7510 en vertelt hieronder meer over de norm.

  Lees meer
 • Kiwa onderzoekt eigenschappen vloeibaar en superkritisch CO₂

  Een van de manieren om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is vrijgekomen CO₂ af te vangen en op te slaan of te gebruiken. Om dit efficiënt en veilig te kunnen doen, is aanvullende kennis nodig over de eigenschappen van materialen die aan kooldioxide worden blootgesteld. Kiwa heeft daarom geïnvesteerd in nieuwe faciliteiten om onder hoge druk CO₂ te onderzoeken en te testen.

  Lees meer
 • Toekomstige energievoorziening Nederland wordt mix elektriciteit en gassen

  Het kabinet heeft in 2018 besloten om uiterlijk 2050 een fossielvrije energievoorziening te hebben gerealiseerd. Daarom, en vanwege de problemen rond de gaswinning in Groningen, moest Nederland zo snel mogelijk van het gas af. Wat is de huidige stand van zaken van dat besluit? Is de rol van gas in de energiemix volledig uitgespeeld? Kiwa deed onderzoek en publiceerde de resultaten in het rapport “How the Dutch all-electric ambition was caught up by reality”.

  Lees meer
 • ‘Certificering is niet alleen het feestje van kwaliteitsmanagers’

  Bij Medux, Nederlands grootste leverancier van onder meer zorg- en revalidatiehulpmiddelen, draait alles om kwaliteit. Het bedrijf beschikt dan ook over een uitgebreid kwaliteitsmanagementsysteem en is gecertificeerd tegen normen als ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001, ISO 13485, NEN 7510 en NKH. Afgelopen twee jaar zette Medux samen met Kiwa de stap van certificering voor al deze normen afzonderlijk, naar één gecombineerd audittraject.

  Lees meer
 • Kiwa VERIN reikt eerste FPR-certificaat uit aan ICL

  Meststoffenproducent ICL (Everris International B.V.), leverancier van plantenvoeding en bemestingsoplossingen voor onder meer de landbouw, groente- en fruitsector, de sierplantenbranche en golf- en sportvelden, kreeg op 12 april door Kiwa VERIN als eerste het certificaat uitgereikt in het kader van de Fertilising Products Regulation (FPR) (EU) 2019/1009, de CE-markering voor bemestingsproducten.

  Lees meer