27 november 2023

Concrete toepassing waterstof centraal in vervolg HyDelta-programma

Deze maand start de derde fase van het publiek-private waterstofonderzoeksprogramma HyDelta. HyDelta 3 richt zich op de economische en technische inpassing van waterstofgas in het nationale gastransport- en distributiesysteem. Als onderdeel van het HyDelta-consortium neemt Kiwa binnen HyDelta 3 een flink aantal werkpakketten voor zijn rekening.

Internationaal groeit de laatste jaren het besef dat de productie en toepassing van CO₂-neutrale waterstof een onmisbaar onderdeel van de energietransitie zal zijn. Ook in Nederland zijn initiatieven genomen, zowel vanuit het bedrijfsleven als beleidsmatig, om te komen tot de opstart van een waterstofeconomie. Desondanks bevindt de ontwikkeling van een waterstofeconomie zich nog in een beginfase. Zo staan nog talloze vragen open, variërend van technische kwesties rond de productie en de inpasbaarheid van waterstof in het transport- en opslagsysteem, tot vragen rond de economische en juridische aspecten ervan.

Direct toepasbare oplossingen

Mede daarom vormde zich op initiatief van Gasunie en Netbeheer Nederland in 2020 het HyDelta-consortium. HyDelta richt zich op direct toepasbare oplossingen voor het transport en gebruik van waterstof. Naast Gasunie en Netbeheer Nederland bestaat HyDelta uit New Energy Coalition (coördinator) en DNV, TNO en Kiwa. De resultaten van het HyDelta-programma zijn openbaar en gratis beschikbaar en trekken wereldwijde belangstelling. HyDelta 3 heeft een looptijd van één jaar.

Nieuwe vraagstukken

Tijdens de eerste twee onderzoeksfases binnen het HyDelta-programma ontstonden nieuwe vraagstukken die beantwoord moeten worden om de juiste keuzes te kunnen maken bij investeringen in infrastructuur en om veilig te kunnen werken met waterstof:

 • Assetmanagement: Gaskwaliteit van waterstof en hergebruik offshore infrastructuur;
 • Economie en maatschappij: Uitrol van (tijdelijk) zelfvoorzienende waterstofgebieden en delen van opbrengsten en risico’s;
 • NOx en emissies: Broeikaseffecten van waterstof en de rol van ammoniak;
 • Waardeketen- en systeemontwikkeling: Standaardisatie van eenheden, digitalisatie, de waardeketen binnen de maakindustrie voor waterstofinfrastructuur en ruimtelijke indeling;
 • Technologie en veiligheid: Aanbevelingen voor het veilig omgaan met waterstof in het energienetwerk.

Kiwa-werkpakketten

Uit bovenstaande vraagstukken heeft HyDelta een aantal werkpakketten gedistilleerd waarvan Kiwa er acht voor zijn rekening neemt:

 • HyDelta3 WP1a Gaskwaliteit waterstofgas;
 • Hydelta3 WP3a Broeikaseffecten waterstof;
 • Hydelta3 WP4a Standaardisatie (creëren ‘common business practice’);
 • Hydelta3 WP5a QRA purging;
 • Hydelta3 WP5b Lekkages;
 • Hydelta3 WP5c Gasblazen;
 • Hydelta3 WP5d Permeatierisico’s;
 • Hydelta3 WP5e Stof en ventilatie.

Toewijding

Sjoerd Delnooz, Kiwa’s energietransitie-expert en unitmanager Kiwa Technology kijkt uit naar deze nieuwe fase in het HyDelta-programma. ‘Kiwa zet zich met toewijding in voor HyDelta 3, waarbij we volop de gelegenheid krijgen om onze expertise te benutten in elk aspect van het waterstofsysteem: van productie en transport tot opslag en distributie. Met een schat aan specialisten in veiligheid, energie-infra, materialen en gaskwaliteit is Kiwa een autoriteit op het gebied van gassen, waaronder waterstof. Het is geweldig dat we hiermee een concrete bijdrage kunnen leveren aan het HyDelta-programma en de economische en technische integratie van waterstof in het nationale gastransport- en distributiesysteem.’