8 november 2023

Herziene ISO 27001 nu ook Europees aanvaard

Er is nu ook een Europese versie van de vorig jaar herziene norm voor managementsystemen voor informatiebeveiliging (ISO/IEC 27001). Deze Europese versie is identiek aan de wereldwijde versie, met toevoeging van een Europees voorwoord.

Europese normen gelden in alle EU-landen en er kunnen geen conflicterende normen zijn. Daarom zijn er procedures ingesteld om mondiale normen op Europees niveau te aanvaarden. In dit geval vond de publicatie van de Europese versie plaats een jaar na publicatie van de mondiale versie. Dit heeft tot gevolg dat de wereldwijde en Europese norm een ander jaartal hebben.  

Welke versie geeft Kiwa uit?

Kiwa heeft op 1 februari 2023 de accreditatie behaald voor ISO 27001:2022 en dit zal dan ook op het certificaat komen te staan bij het succesvol doorlopen van de ISO 27001:2022 (transitie)audit. Dat er nu een Europese versie van de norm is (ISO 27001:2023) heeft géén gevolgen voor bestaande of toekomstige certificeringen volgens ISO 27001:2022.

Tijdslijn herziening ISO 27001 en ISO 27002 - Februari 2023.png

Download de tijdslijn ISO 27001:2022 hier (versie 24 feb 2023).

Meer informatie

Wilt u meer weten over de herziening en wat dit betekent voor uw huidige certificering bij Kiwa? Neem dan contact met ons op via +31 88 998 4900 of nl.cybersecurity@kiwa.com