2 november 2023

Kiwa en TDI werken samen aan keurmerk voor (hybride) warmtepompen

Een keurmerk voor (hybride) warmtepompen. Het kan volgens Richard Verbree, voorzitter van Team Duurzaam Installeren (TDI500) de eindgebruiker veel zekerheid bieden over de kwaliteit van de warmtepomp en de installatie. “Daarom onderzoeken we samen met keuringsinstituut Kiwa en TNO hoe we dit vorm kunnen geven”, stelt hij.

Vanaf 2026 zullen (hybride) warmtepompen de standaard worden. Een versnelling van de installatie ervan – zonder in te boeten op kwaliteit – is noodzakelijk. “TNO biedt als partner van het consortium testfaciliteiten aan in het TNO Heat Pump Application Centre (HPAC). Er wordt onder meer gewerkt aan onderzoek, (lab)testen en validatie van nieuwe installatieconcepten, de ontwikkeling en toetsing van dynamische testprotocollen en verbeterde tooling voor inregeling en prestatiemonitoring.”

Complementair hieraan heeft TDI in keuringsinstituut Kiwa een nieuwe partner gevonden. Verbree: “Kiwa beschikt eveneens over diverse testfaciliteiten en heeft daarnaast ruim 75 jaar opgebouwde expertise in de warmtebranche. Met gezamenlijke inzet  kunnen Kiwa en TNO een keurmerk tot stand brengen”, stelt hij.

Krachten bundelen

Ronald Karel, managing director bij Kiwa vult aan: “Vanuit onze jarenlange ervaring kennen we de wet- en regelgeving goed. We hebben ook zicht op de prestatie in de hele keten. Dit omvat componenten en onderdelen van de installatie tot de energieprestatie van warmtepompen. Het strekt zich uit van het opnamepunt tot de oplevering van de installatie. Door de nieuwe doelstelling van het TDI500 willen we meer installaties per dag realiseren. We bevinden ons op nieuw terrein en moeten een gefragmenteerde aanpak zien te voorkomen. Daarom is het belangrijk om de kennisgebieden van Kiwa en TNO aan elkaar te koppelen. Door onze krachten te bundelen kunnen we de opschaling en versnelling van de installaties die we zo hard nodig hebben, vorm geven. Onder meer door barrières tijdig te herkennen en op verantwoorde wijze alternatieve oplossingen te vinden.”

Geen loze belofte

Oplossingen die kwaliteit garanderen. Karel: “Een keurmerk mag geen loze belofte zijn. Doel is dat het een toegevoegde waarde biedt aan de markt zodat we de eindgebruiker zekerheid kunnen bieden over een kwalitatieve en snelle installatie. Daarom gaan we de mogelijkheden ervan onderzoeken en bepalen wat er haalbaar is aan de hand van een werkstroom zodat we goed geïnstalleerde installaties kunnen garanderen: van het product, de installatie en aansluiting op het bestaande afgiftesysteem tot het inregelen ervan. Kwaliteit is voor alle partijen van belang: de warmtepompproducent, de installateur én de eindgebruiker. Op deze manier kunnen we echt verschil maken in de energietransitie.”

Officieel startpunt

Op 28 oktober j.l. hebben Verbree en Karel een handtekening gezet om de samenwerking officieel te maken, en het proces is inmiddels gestart. Karel: “We zullen onder meer de voor- en nadelen én de uitvoerbaarheid van het keurmerk onder de loep nemen. De beleidsmakers in Den Haag kijken mee. Daarnaast houden we ook rekening met internationale richtlijnen en de resultaten van andere relevante zaken waaronder de energieprestatiegarantie. Zo kunnen we elkaar versterken zonder het wiel opnieuw uit te vinden.”

Verbree besluit: “Nederland is een land waar innovatie plaatsvindt. Een keurmerk zou innovatie kunnen afremmen, maar wij zien het juist als kans om innovatie te ondersteunen en te versnellen.”

KIWA en TDI.jpg

Richard Verbree, voorzitter van Team Duurzaam Installeren, en Ronald Karel, managing director bij Kiwa.