30 november 2023

TNO en Kiwa komen met testprotocol warmtepompinstallaties

TNO en Kiwa ontwikkelen gezamenlijk een testprotocol voor warmtepompinstallaties. De kennispartners ondertekenden daarvoor op maandag 20 november een intentieverklaring. Met dit testprotocol willen TNO en Kiwa, samen met de stichting Team Duurzaam Installeren komen tot een eenduidige meting op de werkelijke prestaties van warmtepompinstallaties. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de versnelling van de verduurzaming doordat installateurs én consumenten zo makkelijker en beter inzicht krijgen in de optimale installatie van warmtepompen en wat deze opleveren in termen van warmte en besparing.

TNO en Kiwa trekken samen op om inzicht te verschaffen in de prestaties van warmtepompinstallaties door meting van de werkelijke prestaties van deze installaties in diverse samenstellingen. Doel van dit zogeheten dynamische testprotocol is het verbeteren van de kwaliteit en betaalbaarheid van innovatieve, duurzame installatiesystemen. In het TNO Heat Pump Application Centre (HPAC) wordt vanaf begin volgend jaar gewerkt aan onderzoek, (lab)testen en de ontwikkeling en toetsing van de testprotocollen.

Versnelling is nodig

De samenwerking vindt plaats in het kader van het project Team Duurzaam Installeren (TDI) 500. Hierin werken installatiebedrijven, de stichting Team Duurzaam Installeren en TNO samen om voor elkaar te krijgen dat er binnen drie jaar per dag 500 extra (hybride) warmtepompen worden geïnstalleerd. Warmtepompen spelen een essentiële rol in het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Het beleidsprogramma Versnelling Verduurzaming Gebouwde Omgeving heeft als doel om in 2030 één miljoen (hybride) warmtepompen geïnstalleerd te hebben in bestaande gebouwen.

Eenduidig en onafhankelijk oordeel

Machteld de Kroon, managing director TNO Mobility & Built Environment, geeft aan dat een dynamisch testprotocol  van grote toegevoegde waarde is voor de opschaling van warmtepompinstallaties in Nederland.. ‘Consumenten die investeren in een duurzame verwarmingsinstallatie willen weten of deze naar behoren gaat presteren en installateurs willen installaties leveren waar klanten tevreden over zijn. Dankzij deze samenwerking tussen TNO en Kiwa kunnen we consumenten en bedrijfsleven voorzien van een eenduidig en onafhankelijk oordeel over nieuwe technologieën en de te verwachten prestaties.’

Transparantie en vertrouwen

Ronald Karel, managing director bij Kiwa, sluit zich hierbij aan. ‘Door borging van alle stappen in het proces van opname tot en met de ingebruikname van de warmtepompinstallatie, kan de prestatie gegarandeerd worden voor de eindgebruiker. Daarmee krijgt de bijdrage aan CO2 reductie écht vorm. Ook als de installatie soms bij eerste ingebruikname niet blijkt te voldoen aan de vooraf gedefinieerde verwachtingen. Omdat er nu al veel gemeten en gecheckt wordt, is ons streven om met zo’n minimaal mogelijke aanvullende inspanning een betrouwbaar en transparant testprotocol te ontwikkelen die deze garantie kan bieden.’

Ronald Karel van Kiwa en Peter Rasker van TNO schudden handen .jpg

Ronald Karel (managing director bij Kiwa) en Peter Rasker (directeur markt bij TNO) bekrachtigen de samenwerking voor het testprotocol voor warmtepompinstallaties.