• Onderzoek permeabiliteit waterstof: witte vlekken in kennis invullen

  Waterstof gaat een belangrijke rol spelen in de energietransitie. Met name waterstof die wordt geproduceerd met behulp van duurzaam opgewekte elektriciteit kan uitgroeien tot een duurzame vervanger van aardgas in bijvoorbeeld industrie, mobiliteit of de gebouwde omgeving. Terwijl concrete toepassingen van waterstof al volop in bedrijf zijn, valt er nog veel te ontdekken over de eigenschappen van het gas.

  Lees meer
 • Kiwa inspecteert belangeloos brandveiligheid opvang Oekraïense vluchtelingen

  Sinds de Russische inval in Oekraïne zijn al ruim vier miljoen Oekraïners hun land ontvlucht. Nederland biedt inmiddels onderdak aan bijna zestigduizend geregistreerde Oekraïense vluchtelingen. Regelmatig moeten hiervoor noodopvangvoorzieningen worden gerealiseerd. Zo verbouwde de gemeente Nissewaard een leegstaand kantoorgebouw in Spijkenisse in recordtijd tot een tijdelijke opvang.

  Lees meer
 • Krachtenbundeling Kiwa en Vinçotte definitief

  De krachtenbundeling van Kiwa en het Belgische Vincotte is een feit. De samenwerkingsovereenkomst kon worden ondertekend nadat de Belgische Mededingingsautoriteit medio mei haar goedkeuring gaf aan het voorgenomen besluit van Kiwa en Vinçotte om samen verder te gaan. Door de krachtenbundeling ontstaat een solide TIC-organisatie die klanten wereldwijd kan ondersteunen met een zeer breed dienstenportfolio.

  Lees meer
 • Juiste informatie cruciaal bij onderzoek corrosie koperleidingen

  Koperen waterleidingen kunnen door natuurlijke chemische aantasting, ook bekend als corrosie, gaan lekken en zo veel ongemak en materiële schade veroorzaken. Vaak is het voldoende om het lek op te sporen en te repareren, maar soms kan het nodig zijn om het complete leidingnet te vervangen. Om deze beslissing goed te kunnen nemen, is het zaak om bij een lekkage niet alleen zo goed mogelijk in kaart te brengen wáár de lekkage zich bevindt, maar ook welke omstandigheden deze hebben veroorzaakt.

  Read more
 • ‘Het PSO-keurmerk maakt inclusief werkgeverschap zichtbaar’

  Met de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) van TNO kunnen organisaties laten zien in welke mate ze bijdragen aan een samenleving waarin iedereen meedoet. Met het PSO-keurmerk worden de sociale prestaties getoetst en gekoppeld aan de verschillende niveaus die aangeven hoe wordt bijgedragen aan de werkgelegenheid van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Kiwa’s Sabine Hesdal (schemamanager en auditor) en Leonie de Groot (sales en planning) en Yuri Starrenburg, directeur bij PSO-Nederland vertellen er meer over.

  Lees meer
 • Kiwa aanwezig op Intersolar Europe 2022

  Ook dit jaar zal Kiwa deelnemen aan Intersolar Europe, van 11 tot en met 13 mei in München. Tijdens dit toonaangevende event voor de solar-industrie presenteren we onze diensten op het gebied van duurzame energie.

  Lees meer
 • Hobéon gaat samenwerken met Duitse evenknie FIBAA

  Kiwa-onderdeel Hobéon, gespecialiseerd in advies- en certificeringsdiensten voor het onderwijs, gaat samenwerken met het Duitse FIBAA, kwaliteitscertificeerder voor onder meer MBA-programma’s. FIBAA-directeur Diane Freiberger en Hobéon-directeur Willem van Raaijen tekenden hiervoor onlangs een intentieverklaring. De samenwerking start met kennisuitwisseling over de keurmerken van beide organisaties.

  Lees meer
 • De 5 tredes van de Safety Culture Ladder (SCL)

  De Safety Culture Ladder (SCL), voorheen bekend als de Veiligheidsladder, heeft als doel om de veiligheidscultuur binnen organisaties te verbeteren. De SCL doet dit door middel van het meten en het stimuleren van het veiligheidsbewustzijn binnen een bedrijf en daarmee een afname in het aantal onveilige situaties, die kunnen leiden tot incidenten, te reduceren.

  Lees meer
 • Protocollen geomembranen GWW-sector herzien

  Onder leiding van Normbeheerder NEN zijn de protocollen voor de toepassing van kunststof geomembranen voor bodembescherming en gas- en vloeistofbarrièrelagen in onder meer de grond-, weg- en waterbouw (GWW) herzien. Kiwa heeft inmiddels de beoordelingsrichtlijnen BRL K519, K537, K538, K546 en 1149 voor kunststoffolies aangepast op de nieuwe protocollen.

  Lees meer
 • Ondergrondse gaslekkages meten met Kiwa’s Suction-methode

  Elk gaslek is er één teveel. Ook al levert niet elk gaslek direct veiligheidsrisico’s op, methaan is wél een broeikasgas en draagt dus bij aan de opwarming van onze planeet. Het is dus zaak om gaslekken zo goed mogelijk op te sporen en te reduceren. In opdracht van de European Gas Research Group (GERG), waarvan Kiwa al jarenlang deel uitmaakt, ontwikkelde Kiwa hiervoor de Suction-methode. Om duidelijk te maken hoe deze nieuwe, nauwkeurige meetmethode werkt, maakte Kiwa een heldere explanimation.

  Lees meer