28 juli 2023

Nieuwe versie CCV-schema Pentesten vanaf 2024 van kracht

Update, 20 december 2023: CCV Keurmerk Pentesten 2.0: Publicatiedatum en transitieperiode gewijzigd.

Het CCV-certificatieschema Cybersecurity Pentesten krijgt een update. Afgelopen tijd is de eerste versie van het schema, dat sinds 1 juli 2021 in werking is, geëvalueerd en zijn er voorstellen voor aanpassingen gedaan. De nieuwe versie van het schema, CCV-Certificatieschema Cybersecurity Pentesten, versie 2.0, wordt naar verwachting op 1 oktober 2023 gepubliceerd. Vanaf 1 januari 2024 is het nieuwe schema van kracht.

Het certificatieschema wordt vanaf versie 2.0 alleen in het Engels gepubliceerd. Het schema wordt op dit moment door de Raad voor Accreditatie (RvA) geëvalueerd. Na een positief besluit van de RvA zal de nieuwe versie van het CCV-certificatieschema Pentesten uitgevoerd worden onder accreditatie. Dat betekent onder meer dat niet langer het CCV, maar de RvA toezicht houdt op het werk van de certificatieinstellingen.

Wat betekent dit voor uw huidige certificaat?

  • CCV-Certificatieschema Cybersecurity Pentesten, versie 2.0 is van kracht vanaf 1 januari 2024. Dan gaat ook de transitieperiode van één jaar in. Dat betekent dat certificaathouders gedurende 2024 de overstap naar versie 2.0 moeten maken.
  • Het uitgegeven certificaat wordt na de audit in 2024 aangepast en zal in het Engels opgemaakt worden.
  • Certificaathouders worden nu vermeld op de Vakman-website. Per 1 oktober 2023 wordt dat: www.hetccv.nl/certified/pen-test.

Meer informatie

Neem contact op met nl.cybersecurity@kiwa.com.

Cybersecurity Password.jpg