3 oktober 2023

Kiwa toetst EHBO-cursussen van het Nederlandse Rode Kruis

Het Nederlandse Rode Kruis (NRK) en Kiwa zijn onlangs een samenwerking overeengekomen rondom de toetsing van EHBO-opleidingen. In het kader hiervan voert Kiwa audits uit tijdens EHBO-cursussen op diverse locaties. Tijdens deze audits bekijkt Kiwa als onafhankelijke partij of de cursussen inhoudelijk en qua uitvoering voldoen aan de richtlijnen van het Nederlandse Rode Kruis.

Het Nederlandse Rode Kruis verleent niet alleen directe hulp aan mensen in nood, maar organiseert ook verschillende EHBO-cursussen om mensen te leren hoe ze zelf eerste hulp kunnen verlenen. Deze cursussen zijn bedoeld om mensen uit te rusten met de juiste kennis en vaardigheden om effectief te handelen bij ongevallen en medische noodgevallen. EHBO-cursussen die het Nederlandse Rode Kruis aanbiedt, zijn onder meer de EHBO Basiscursus, de EHBO Herhalingscursus, EHBO voor Kinderen, Reanimatie en AED-training en EHBO bij Sportongevallen.

Het Nederlandse Rode Kruis streeft ernaar om deze cursussen toegankelijk te maken voor verschillende doelgroepen - zoals individuen, bedrijven, scholen en verenigingen - om zo de veiligheid en het welzijn van de gemeenschap te bevorderen. De exacte inhoud en duur van de cursussen kunnen variëren, afhankelijk van het type cursus en de specifieke behoeften van de deelnemers. Om ervoor te zorgen dat de EHBO-cursussen een betrouwbare en uniforme instructie zijn, heeft het Nederlandse Rode Kruis Kiwa gevraagd te zorgen voor onafhankelijke toetsing.

Mariëtte Verheij en Myrthe Cremer Eindhoven van het team Kwaliteit EHBO van NRK zijn blij met de samenwerking met Kiwa. ‘Het Rode Kruis vindt de kwaliteit en uniformiteit van het EHBO-onderwijs belangrijk. Onze instructeurs spelen daarin een essentiële rol. Voordat ze aan de slag gaan volgen EHBO-instructeurs een uitgebreide opleiding en daarna jaarlijkse bij- en nascholingen. Dan is het ook belangrijk om onafhankelijk te laten vaststellen of dit in de uitvoering van alle EHBO-cursussen terug te zien is. En daarom zijn we blij dat Kiwa deze audits voor het Nederlandse Rode Kruis uitvoert en we zo met elkaar verbeteringen kunnen doorvoeren of zien hoe goed het al gaat’.

Ook Sabine Hesdal, schemamanager bij Kiwa Nederland, kijkt uit naar de samenwerking. ‘Als Kiwa dragen we met onze audits graag bij aan de verdere optimalisatie van de EHBO-cursussen van het Nederlandse Rode Kruis. Zo kunnen we het NRK helpen de cursussen nóg beter te maken, elkaar scherp te houden en op deze manier uiteindelijk een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Het is goed te ervaren dat de samenwerking veel enthousiasme oplevert en dat we samen de eerste verbeteringen in gang hebben gezet.’

Kiwa_Rode_Kruis_1.jpg