28 november 2023

Kiwa als kennispartner duurzaam beton aanwezig tijdens Beton Event 2023

Op donderdag 16 november was in de Rotterdamse Van Nelle Fabriek weer het Beton Event. Dit kennis- en netwerkevent voor de betonsector stond dit keer meer dan ooit in het teken van duurzaamheid en circulariteit. Ook vond tijdens het evenement de Beton Experience plaats, waarin studenten kennis konden maken met beton. Als kennispartner op het gebied van beton en duurzaam bouwen ontbrak Kiwa natuurlijk niet. Kiwa’s betonexperts ontvingen bezoekers in de beursstand én reikten gouden CSC-certificaten uit aan Westo Prefab Betonsystemen en IJB Groep.

Beton Event 2023 trapte af met de opening van de goedgevulde beursvloer, gevolgd door een plenaire sessie over de transitie naar duurzaam en circulair beton. Daarin lag de focus op diverse actuele betonthema's, zoals levensduurverlenging, circulair slopen en bouwen, het gebruik van geopolymeerbeton en de promoten van werken in de betonsector. In het middagprogramma was er aandacht voor onder meer alternatieven voor hoogovenslak en vliegas, de levensduur van betonnen gebouwen en werd dieper ingegaan op innovatieve ontwikkelingen in de betonsector.

Duurzaamheidsambities

Tijdens het plenaire programma waren er inspirerende presentaties van Florian Dirkse (Ocean Cleanup), Chantal Zeegers (wethouder gemeente Rotterdam) en Sander den Blanken (BAM). Florian Dirkse sprak over het realiseren van dromen door gewoon actie te ondernemen, wat naadloos aansluit bij de huidige inspanningen van onder meer Kiwa om de betonsector te verduurzamen. Chantal Zeegers deelde ook haar inzichten over duurzaamheid, met een focus op het gemeentelijk inzameldepot voor afval en nieuwe zakelijke modellen om 'terug te geven'. Sander den Blanken nam bezoekers van het Beton Event mee in de duurzaamheidsambities van BAM.

BRL voor prefab bouwconcepten

Gedurende de dag wisten veel bezoekers de weg naar de Kiwa-stand te vinden. Kiwa’s beton- en bouwexperts kregen met name vragen over de nieuwe Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging. In het verlengde daarvan presenteerde Kiwa tijdens het Beton Event de nieuwe beoordelingsrichtlijn BRL 2840 ‘Efficiënte kwaliteitsborging van prefab woningconcepten’. Deze richtlijn helpt leveranciers van prefab woningconcepten van zowel traditionele en bijvoorbeeld biobased bouwmaterialen om vergunningsdoorlooptijden te verkorten en borgingskosten te verlagen.

Certificaten

Met als hoofdthema duurzaamheid was Beton Event 2023 voor Kiwa dé gelegenheid om enkele certificaten uit te reiken in het kader van de certificeringsregeling van het Concrete Sustainability Council (CSC). Westo Prefab Betonsystemen en IJB Groep ontvingen uit handen van Kiwa’s productmanager en auditor CSC Richie Hilgersom het CSC Goud-certificaat voor hun inspanningen om op duurzamere wijze beton te produceren. IJB Groep ontving daarnaast van Kiwa’s business development manager WKB Jeroen Pos het allereerste KOMO-procescertificaat in het kader van de BRL 2800 ‘Montage van constructieve prefab betonelementen’.

Meer informatie

Meer weten over hoe Kiwa de bouwsector helpt te verduurzamen? Op onze website vindt u meer informatie over onder meer de BRL 2840 voor prefab woningconcepten, CSC-certificering en de BRL 2800 voor de montage van prefab betonelementen. Voor meer over Kiwa’s MVO-services in bredere zin kunt u terecht op de themapagina duurzaam ondernemen.

foto betonevent 2023.jpg