10 januari 2023

‘ISO 9001-certificaat zorgt voor kwaliteit en stabiliteit’

Nog elk jaar worden in ons land enkele pasgeboren baby’s te vondeling gelegd. Stichting Beschermde Wieg is een vrijwilligersorganisatie die zwangere vrouwen helpt die de reguliere zorg mijden, onder meer met laagdrempelige preventieve hulp en begeleiding om te voorkomen dat baby’s worden achtergelaten of gedood. De stichting wil verder groeien en besloot hiervoor de kwaliteitsnorm ISO 9001 als blauwdruk te gebruiken. Beleidsmedewerker Ingrid Meulenbelt vertelt er meer over.

Wat doet Stichting Beschermde Wieg?

Het is ons doel om zwangere vrouwen die geen beroep kunnen of durven doen op reguliere hulpverlening hulp te bieden bij hun zwangerschap, bevalling of de situatie die ontstaat als zij eenmaal zijn bevallen. Dat kan desgewenst anoniem. Vaak gaat het daarbij om vrouwen die hun zwangerschap om wat voor reden dan ook geheim willen. Ons professionele team staat deze vrouwen bij, door hun vragen te beantwoorden en door te proberen hen te helpen tot verantwoorde afwegingen te komen als het om de toekomst van hun baby gaat. We hebben acht vestigingen verspreid door het land en een mobiele kamer die in het hele land inzetbaar is.

Waarom kozen jullie ervoor om te gaan werken volgens de ISO 9001?

In een organisatie als de onze is het natuurlijk erg belangrijk om zorgvuldig en gestructureerd te werk te gaan. Voordat we het certificeringstraject in gingen, hadden we onze processen al goed op orde. Maar we wisten dat het nóg beter kon en om onze groei te ondersteunen kozen we daarom voor certificering conform de standaard ISO 9001.

Waarom ging Stichting Beschermde Wieg hiervoor in zee met Kiwa?

Omdat we geen ervaring hadden met het opzetten en implementeren van een kwaliteitssysteem hebben we contact gezocht met een externe adviseur, Randy Loenen van Arbo Industries. Nadat Arbo Industries een interne audit en een directiebeoordeling had uitgevoerd, was het tijd voor de externe audit. En daarvoor adviseerde Randy Loenen ons Kiwa.

Kun je wat meer vertellen over het certificeringstraject?

We hebben eerst alle bestaande processen en procedures geïnventariseerd en vastgelegd. Ook hebben we al onze wettelijke verplichtingen geanalyseerd. Daarna zijn we begonnen met het opstellen van een kwaliteitshandboek en hebben we aan de hand van een actielijst gewerkt aan de punten die nodig waren om te voldoen aan de ISO 9001-eisen.

Waren er na de initiële audit nog aandachtspunten?

Een paar kleine aandachtpunten, die eenvoudig waren door te voeren.

Wat betekent ISO 9001-certificering voor jullie organisatie?

We hebben nu meer inzicht in onze procedures en het is, nu alles goed is vastgelegd, eenvoudiger overdraagbaar binnen de organisatie. Ik denk dat we onze dienstverlening hierdoor nóg verder kunnen verbeteren en dat leidt voor de mensen die wij helpen natuurlijk tot meer kwaliteit en stabiliteit. Ik denk dat het traject voor onze medewerkers ook erg leerzaam en waardevol was en dat het ons kwaliteitsbewustzijn erg heeft gestimuleerd. Daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat we gecertificeerd blijven, we blijven alert!

logo02 (1).jpg