HKZ certificering – basis voor beter in zorg en welzijn

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ-normen zijn ontwikkeld vanuit en mét professionals uit de zorg- en welzijnssector, zijn breedgedragen en hebben zich intussen in de praktijk bewezen. Met een HKZ-certificaat laat u zien dat u staat voor kwaliteit binnen uw zorgorganisatie.

Er wordt getoetst op het algemene organisatiedeel en een branchespecifiek gedeelte. Uitzonderingen zijn HKZ Fysiotherapie, HKZ mondzorg, HKZ Zorg en Welzijn, HKZ CPV en PV Endoscopie en HKZ KO. Die hebben allen een volledig eigen schema.

De voordelen van HKZ-certificering 

 • Hogere efficiëntie door continue verbetering van processen;
 • Waardering en vertrouwen bij verzekeraars, cliënten en consumentenorganisaties;
 • Het voorkomen van fouten door een onafhankelijke beoordeling door een derde partij;
 • Cliënten staan centraal, de auditfocus is gericht op de zorg die u levert.
 • Sinds 2019 is er een nieuwe kwaliteitsnorm HKZ Mondzorg (170). Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). Praktijken voor mondzorg kunnen met het HKZ-keurmerk Mondzorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en dat ze werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft jarenlange ervaring als certificeerder van mondzorgorganisaties en kan u helpen om uw HKZ Mondzorg-certificaat soepel en snel te behalen.
  Lees meer
 • De kwaliteitsnorm HKZ Ambulancezorg (146) heeft betrekking op de ambulancezorg. Regionale ambulancevoorzieningen (RAV) kunnen met het HKZ-keurmerk Ambulancezorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft veel ervaring met het uitvoeren van certificeringstrajecten in de zorg- en welzijnssector en kan aanbieders van ambulancediensten ondersteunen bij het behalen van het HKZ-keurmerk.
  Lees meer
 • Speciaal voor kleine organisaties in de zorg- en welzijnssector is er de HKZ Kleine Organisaties (143). Deze HKZ KO norm is ontworpen voor kleine organisaties die willen voldoen aan de geldende eisen en de wens hebben de zorg binnen hun organisatie, praktijk en/ of maatschap te verbeteren.
  Lees meer
 • Het deelcertificatieschema Opvang bevat een set normen voor externe toetsing van kwaliteitsmanagementsystemen binnen de reikwijdte van het schema. Deze normen zijn door de veldpartijen zelf beschreven, onder regie van HKZ
  Lees meer
 • Kersverse ouders willen er op kunnen vertrouwen dat de zorg die ze ontvangen voorafgaand aan, tijdens en in de eerste dagen na de bevalling van goede kwaliteit is en wordt verleend door vakmensen. Kraamzorgorganisaties die hun professionaliteit willen aantonen, kunnen dat doen met het certificaat HKZ Kraamzorg. De kwaliteitsnorm HKZ Kraamzorg is onderdeel van de HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en wordt onafhankelijk door Kiwa getoetst.
  Lees meer
 • Cliënten en patiënten moeten er vanuit kunnen gaan dat de zorg die zij ontvangen veilig is. De overheid (VWS) stimuleert daarom het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem binnen organisaties. VWS wil dat in de nabije toekomst alle zorginstellingen aantonen dat zij systematisch werken aan veiligheid.
  Lees meer
 • De HKZ GGZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties, die zorg- of dienstverlening bieden in de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. De geestelijke gezondheidszorg is de verzamelnaam voor alle gezondheid...
  Lees meer
 • Ook mensen met beperkingen (gehandicapten) willen graag een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. Het doel van de gehandicaptenzorg is hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Organisaties die actief zijn in de gehandicaptenzorg tonen met het HKZ-certificaat Gehandicaptenzorg aan dat ze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen.
  Lees meer
 • De Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen is gestoeld op de Wet Rampen en Zware Ongevallen. In deze wet worden de diverse verantwoordelijkheden van de verschillende bestuurslagen geregeld.
  Lees meer
 • Het sociaal cultureel werk biedt ondersteuning aan mensen bij hun sociale en maatschappelijke leven. Dat gebeurt zowel individueel als in groepsverband. Mensen kunnen bij verschillende instanties aankloppen, bijvoorbeeld bij buurt- en clubhuizen, verenigingsgebouwen of dorpshuizen.
  Lees meer