HKZ certificering – basis voor beter in zorg en welzijn

HKZ staat voor Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector. De HKZ-normen zijn ontwikkeld vanuit en mét professionals uit de zorg- en welzijnssector, zijn breedgedragen en hebben zich intussen in de praktijk bewezen. Met een HKZ-certificaat laat u zien dat u staat voor kwaliteit binnen uw zorgorganisatie.

Er wordt getoetst op het algemene organisatiedeel en een branchespecifiek gedeelte. Uitzonderingen zijn HKZ Fysiotherapie, HKZ mondzorg, HKZ Zorg en Welzijn, HKZ CPV en PV Endoscopie en HKZ KO. Die hebben allen een volledig eigen schema.

De voordelen van HKZ-certificering 

 • Hogere efficiëntie door continue verbetering van processen;
 • Waardering en vertrouwen bij verzekeraars, cliënten en consumentenorganisaties;
 • Het voorkomen van fouten door een onafhankelijke beoordeling door een derde partij;
 • Cliënten staan centraal, de auditfocus is gericht op de zorg die u levert.
 • Sinds 2019 is er een nieuwe kwaliteitsnorm HKZ Mondzorg (170). Deze vervangt de HKZ-norm voor tandartspraktijken (2005) en orthodontiepraktijken (2006). Praktijken voor mondzorg kunnen met het HKZ-keurmerk Mondzorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en dat ze werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft jarenlange ervaring als certificeerder van mondzorgorganisaties en kan u helpen om uw HKZ Mondzorg-certificaat soepel en snel te behalen.
  Lees meer
 • De kwaliteitsnorm HKZ Ambulancezorg (146) heeft betrekking op de ambulancezorg. Regionale ambulancevoorzieningen (RAV) kunnen met het HKZ-keurmerk Ambulancezorg aantonen dat ze voldoen aan de eisen en werk maken van continue kwaliteitsverbetering. Kiwa heeft veel ervaring met het uitvoeren van certificeringstrajecten in de zorg- en welzijnssector en kan aanbieders van ambulancediensten ondersteunen bij het behalen van het HKZ-keurmerk.
  Lees meer
 • Speciaal voor kleine organisaties in de zorg- en welzijnssector is er de HKZ Kleine Organisaties (143). Deze HKZ KO norm is ontworpen voor kleine organisaties die willen voldoen aan de geldende eisen en de wens hebben de zorg binnen hun organisatie, praktijk en/ of maatschap te verbeteren.
  Lees meer
 • In samenwerking met zorgverleners, bestuurders, financiers en cliëntenorganisaties heeft HKZ het HKZ-certificatieschema voor Cliënt-/Patiëntveiligheid ontwikkeld.
  Lees meer
 • De HKZ-norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening omvat diverse componenten, waaronder het specifieke onderdeel Maatschappelijke Hulp- en Dienstverlening. Een certificaat, gebaseerd op deze norm, is aan te vragen voor individuele opvangvormen en kan tevens van toepassing zijn op meerdere opvangvormen tegelijk.
  Lees meer
 • De HKZ-norm voor Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening bestaat uit verschillende onderdelen, waarvan Maatschappelijke Opvang en Vrouwenopvang er een is. Het certificaat op basis van deze norm kan worden aangevraagd voor zowel elke afzonderlijke opvangvorm als voor meerdere opvangvormen tegelijk. Op welke opvangvorm(en) het certificaat betrekking heeft, wordt in de scope op het certificaat vermeld.
  Lees meer
 • Kersverse ouders willen kunnen vertrouwen op goede zorg voorafgaand aan, tijdens en in de eerste dagen na de bevalling. Die zorg moet van goede kwaliteit zijn en worden verleend door vakmensen. Kraamzorgorganisaties die hun professionaliteit willen aantonen, kunnen dat doen met het certificaat HKZ Kraamzorg. De kwaliteitsnorm HKZ Kraamzorg is onderdeel van de HKZ-norm voor Verpleging, Verzorging en Thuiszorg en wordt onafhankelijk door Kiwa getoetst.
  Lees meer
 • De overheid stimuleert het implementeren van een veiligheidsmanagementsysteem binnen organisaties en wil dat in de nabije toekomst alle zorginstellingen aantonen dat zij systematisch werken aan veiligheid. Daarom heeft HKZ samen met zorgverleners, bestuurders, financiers en cliëntenorganisaties het HKZ-certificatieschema Cliënt- en Patiëntveiligheid ontwikkeld.
  Lees meer
 • De HKZ GGZ-norm is van toepassing op het kwaliteitsmanagementsysteem van organisaties die zorg- of dienstverlening aanbieden binnen de geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg. Onder geestelijke gezondheidszorg vallen diverse gezondheidsactiviteiten gericht op de preventie en behandeling van psychische stoornissen.
  Lees meer
 • Ook mensen met beperkingen (gehandicapten) willen graag een leven leiden dat past bij hun wensen en mogelijkheden. Het doel van de gehandicaptenzorg is hen daarbij zo goed mogelijk te ondersteunen. Organisaties die actief zijn in de gehandicaptenzorg tonen met het HKZ-certificaat Gehandicaptenzorg aan dat ze voldoen aan de geldende kwaliteitsnormen.
  Lees meer