12 juli 2018

De meest gestelde vragen op een rij

Wilt u weten hoe u een voertuig aan- en af moet melden in onze klanteportaal? Heeft u een voertuig met buitenlands kenteken? Of heeft u een andere vraag? Bekijk hier dan de meest gestelde vragen van inbouwers. Wij geven hier een antwoord op deze vragen.

Ik heb certificaten besteld maar ik heb ze nog niet binnen. Kan ik al zien wat mijn certificaatnummers zijn? 
Als u geen certificaten meer heeft maar wel al een bestelling heeft gedaan kunt u nadat de bestelling is verwerkt, de certificaten inzien. De bestellingen worden iedere werkdag om 15.00 uur verwerkt. Als u naar mijn certificaten gaat krijgt u een overzicht van uw certificaten. Vervolgens klikt u op de dropdown bij status en selecteert u blanco. Hier zullen uw bestelde certificaten bij vermeld staan.  

Een voertuig staat niet in de lijst met goedgekeurde systemen, wat nu?
Indien een voertuig niet voorkomt in de lijst, dan is er geen goedkeuring voor het af fabriek beveiligingssysteem en kan deze dus niet worden gecertificeerd.
Wanneer een certificaat wordt gevraagd, dient u een goedgekeurd after-market systeem in te bouwen en te certificeren. Check vooraf altijd eerst of er een goedkeuring is op het af-fabriek beveiligingssysteem via onze zoekfunctie voor goedgekeurde systemen.
Voor alle duidelijkheid Kiwa SCM heeft niet meer gegevens dan er zijn vermeld in de lijst met goedgekeurde systemen. Of een voertuig eventueel is aangeboden door een importeur ter keuring van het beveiligingssysteem doen wij geen uitspraken. Indien u hier informatie over wilt, kunt u zich wenden tot de importeur. Wij geven echter geen garantie dat u de gewenste informatie ook krijgt.

Ik wil een import voertuig certificeren met een af fabriek systemen, kan dat?
Een af fabriek systeem van een import voertuig is niet automatisch voorzien van een goedkeuring. Voorwaarden om deze te certificeren zijn:

  • Voor het merk- en type voertuig is in Nederland door Kiwa SCM een goedkeuring afgegeven voor het af fabriek systeem (startblokkering en/of alarmsysteem etc.) Raadpleeg hiervoor de zoekfunctie voor goedgekeurde systemen.
  • Het af fabriek systeem dient te voldoen aan de huidige voorschriften die Kiwa SCM heeft voorgeschreven. Dit betekent dat u moet controleren of het systeem aan de gestelde eisen voldoet, voordat u een certificaat afgeeft. Hiervoor kunt u deze checklist gebruiken.


Het aanmelden lukt niet. Het systeem geeft aan dat het opgegeven labelnummer onjuist is of niet behoort tot de opgegeven klasse
Indien u bij de aanmelding van een after-market systeem het labelnummer ingeeft en u de melding “Labelnummer is onjuist of behoort niet tot de opgegeven klasse” krijgt, kan dat betekenen dat:

  • Er geen labelnummer is ingevuld, maar bijvoorbeeld een certificaatnummer. Het labelnummer is het nummer op het wit met oranje label dat op het systeem, vaak het CCS, is geplakt.
  • Het labelnummer niet hoort bij de klasse die u heeft aangegeven.

Labelnummer beginnend met …

Klasse

A4

Startonderbreker / Alarmsysteem personenauto

T4

Voertuigvolgsystemen 

V1

Terugvindsystemen

B3

Startonderbreker / Alarmsysteem bedrijfsvoertuigen

W3

Startonderbreker werkmaterieel

S1

Volgsysteem tweewielers

M4

Startonderbreker / Alarmsysteem motorfietsen

P3

Mechanische beveiliging


Het aanmelden lukt niet. Het systeem geeft aan dat het opgegeven certificaat niet bij mijn vestiging hoort.
Indien u bij de aanmelding het certificaatnummer ingeeft en u de melding “Certificaatnummer is onjuist of behoort tot een andere vestiging” krijgt, kan dat betekenen dat:
- Er al een voertuig op het certificaat is aangemeld, dit kunt u controleren bij mijn certificaten door het certificaatnummer op te roepen. 
- Het certificaat niet van uw vestiging is, dit kunt u controleren aan de hand van uw relatienummer dat onderaan het certificaat is vermeld.
- U heeft een onjuist certificaat voor de klasse die u wilt aanmelden. Hieronder de juiste certificaten per klasse.

Certificaat

Klasse

Voertuig

BC

Startonderbreker

Personenauto

AC

Alarmsysteem en Alarmsysteem 
met hellingshoekdetectie 

Personenauto

VC

B1, B2 en B3

Vrachtauto

VP

Voertuigvolgsysteem

Alle

MC

M1 en M2

Motorfiets

CM

ST 

Alle

WM

W1 en W2

Werkmaterieel


Ik wil een buitenlands kenteken of speciaal kenteken (CD, BN, GN) aan/afmelden. Wat moet ik doen? 
Als u een certificaat op buitenlands kenteken wilt aanmelden kunt u dit doen op volledig chassisnummer. Voor het afmelden dient u een kopie van het kentekenbewijs naar SCM te mailen. Dit kunt u doen naar info.scm@kiwa.nl. Vergeet hierbij niet het certificaatnummer te vermelden! Kiwa SCM zal dan het certificaat afmelden. Voor het afmelden van certificaten van voertuigvolgsystemen geldt wel dat wij eerst toestemming nodig hebben van de Service Desk van de meldkamer waar het systeem is aangesloten.

Een aangemeld certificaat wil ik leegmaken of wijzigen 
Een certificaat dat is aangemeld, maar nog niet afgemeld kunt u zelf leegmaken of wijzigen, indien bijvoorbeeld de inbouw niet door gaat of u een onjuiste aanmelding heeft gedaan. U kunt dan via “mijn certificaten” het certificaat oproepen en via “details” (6 blauwe puntjes rechts) de aanmelding openen. Hier kunt u het certificaat wijzigen of via “leegmaken certificaat” onder aan de pagina de aanmelding ongedaan maken en het certificaat weer opnieuw gebruiken.
Let op! Dit kan alleen indien het certificaat nog niet is afgemeld.

Het afmelden of periodiek keuren van een voertuigvolgsysteem of terugvindsysteem lukt niet. 
Voor het afmelden van een voertuigvolgcertificaat of het registeren van een periodieke keuring voor een voertuigvolgsysteem dient u altijd contact op te nemen met de service desk van de meldkamer waar het systeem is aangesloten. Ook voor het afmelden van een certificaat voor een terugvindsysteem dient u contact op te nemen met de service desk van de meldkamer waar het systeem is aangesloten.

Het certificaat is verkeerd geprint of er is iets anders op geprint. Hoe maak ik het certificaat ongeldig?

Dit certificaat kunt u niet meer gebruiken. Om het certificaat ongeldig te maken dient u het certificaat via een periodieke keuring op "uitgebouwd" te zetten. U gaat hiervoor naar mijn certificaten, voert het certificaatnummer in en klikt daarna op afmelden systeem. U kunt hierna kiezen voor: "uitgebouwd". Hierna kunt het voertuig aanmelden op een nieuw certificaat. Betreft het een voertuigvolgcertificaat dan dient u dit via de meldkamer te regelen.

Ik wil een periodieke keuring uitvoeren op een ouder certificaat waarbij 2 klassen op 1 certificaat staan, maar de klasse 4/5 is niet meer actief. Hoe kan ik de basis klasse toch periodiek keuren?
In het verleden zijn er certificaten uitgeschreven waarop het alarmsysteem en voertuigvolgsysteem op 1 certificaatnummer werden geregistreerd, deze certificaten beginnen met een 7. Wanneer het voertuigvolgsysteem niet meer gebruikt wordt, kunt u het alarmsysteem niet periodiek keuren.
Kiwa SCM kan voor u het alarmsysteem overzetten op een nieuw certificaatnummer, met originele inbouw en afmelddatum. Hiervoor kunt u mail sturen naar info.scm@kiwa.nl met hierin het oude en nieuwe certificaatnummer, kenteken en meldcode van het voertuig en wij zullen het voertuig dan aanmelden op het nieuwe certificaatnummer. Als dit is gedaan dan kunt u de keuring registreren in het systeem op het nieuwe certificaatnummer.
 
Ik wil een naam- of adreswijziging doorgeven.
Wij ontvangen graag per mail een KvK-uittreksel met de juist NAW gegevens. U kunt dit mailen naar info.scm@kiwa.nl
 
Ik wil een personeelswijziging doorgeven.
  • Voor het toevoegen van een nieuwe medewerker ontvangen we graag de volgende documenten van de desbetreffende persoon per mail info.scm@kiwa.nl. Een kopie van zijn diploma's, een geheimhoudingsverklaring en een verklaring omtrent gedrag, aangevraagd met ons aanvraagformulier
  • Voor het verwijderen van een medewerker in het systeem ontvangen we graag de volledige gegevens van de desbetreffende medewerker. U kunt dit mailen naar info.scm@kiwa.nl.