27 september 2019

Sustainable Development Goals, wat zijn dat?

Een term die je steeds vaker leest en hoort is de SDG’s. Ook binnen Kiwa zijn we ons aan het concentreren op SDG’s. SDG’s zijn zeventien Sustainable Development Goals, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen, om de wereld tot "een betere plek te maken in 2030", schrijven de Verenigde Naties (VN) in hun voorstel voor een nieuwe mondiale agenda. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van extreme armoede, volgens de VN "de grootste uitdaging van deze tijd". Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Kiwa KOAC richt zich onder andere op doel 3 en 15 van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
SDG 3, ‘Goede gezondheid en welzijn’ in de vorm van gezonde medewerkers en veilige werkomstandigheden tijdens onze meetwerkzaamheden en het werken met gevaarlijke stoffen in onze laboratoria.

SDG 15, ‘Leven op het land’ door kritisch te kijken naar ons brandstofverbruik. Wij streven naar een minimale afname van het brandstofverbruik van de meetwagens met 2% per jaar. Op basis van de gegevens van 2017 en 2018 blijkt dat er sprake is van een stijging van het aantal kilometers en daarmee ook in het aantal verbruikte liters brandstof en het aantal uitgestoten kg CO2. Maar wanneer we kijken naar het brandstofverbruik en de CO2 emissie per gereden kilometer dan is er sprake van een afname van maar liefst 8%.

Meer weten over SDG’s? Kijk dan hier: www.sdgnederland.nl/sdgs/