24 juni 2019

Nieuw certificatieschema K21047 Wireless Silent Alarm Systems

Waarom dit nieuwe schema?
In de zorg is meer behoefte aan informatie waarmee de organisatie beter zijn interne veiligheidsprocessen kan aansturen. Bij noodsituaties, zoals bijvoorbeeld brand, is het van belang om te weten waar het probleem zich afspeelt in een gebouw en waar ondersteuning voor de zorgklanten nodig is door het zorgpersoneel.

Het doel
Het doel van het draadloos stil alarm systeem is om de noodorganisatie in een gebouw/locatie zo snel mogelijk te waarschuwen en te informeren, zodat het personeel op de juiste locatie kan starten met het evacuatieproces.

Het spreekt voor zich dat de betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem essentieel is in dit proces.

Het proces
Dit schema beschrijft dan ook hoe een draadloos stil alarm systeem op basis van een ICT-structuur in een “Hosted Solution”. De oplossing “Hosted Solution” is beschreven in EN50136-1/A1 en zorgt dat de dienst is georganiseerd vanuit een datacenter met hoge beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. De verbindingen van dit datacenter naar het beveiligde gebouw voldoen aan dezelfde hoge eisen. In het beveiligde gebouw zijn standaard “mobile devices” aanwezig die communiceren in een redundant netwerk binnen het gebouw en die de dienst mogelijk maken.

In de ‘K21047 Wireless Silent Alarm Systems’ is tevens bepaalt hoeveel zorgpersoneel aanwezig is binnen een bepaald oppervlak, om informatie te kunnen verschaffen aan de interne organisatie, zodat voldoende zorgpersoneel aanwezig voor ontruiming. Het systeem moet adequate informatie geven aan al het zorgpersoneel in het geval van een noodsituatie.

In de opzet van dit schema is gekozen voor Europese normen, zoals de EN 50136-1, die alarmtransmissie netwerken beschrijven qua functie en prestatie. Deze normen omschrijven de eisen aan de beschikbaarheid van het systeem en de monitoring van de beschikbaarheid.

Verder zijn de Nederlandse functionele eisen opgenomen die aan dit soort systemen worden gesteld en stelt het schema stelt eisen aan de applicatie die de werking binnen het systeem verzorgt.

Bedrijfscertificering
Certificering van uw bedrijf voor het leveren en onderhouden van een Draadloos Stil Alarm Systeem binnen de zorg is vanaf heden mogelijk bij Kiwa NCP.

Wilt u weten welke eisen er gesteld worden om uw bedrijf te certificeringen op basis van het certificatieschema K21047, bezoek dan onze website. In het schema zijn de eisen opgenomen. U kunt het schema downloaden van onze website. Om direct te downloaden, klik dan hier.

Informatie
Wilt u meer informatie over de kosten en het proces om uw bedrijfscertificering te behalen, neemt u dan contact met ons op!

NL.Info.NCP@kiwa.nl of telefonisch op 088-9985100.