18 juni 2024

Norm NEN 6095-2:2024 voor overdrukinstallaties gepubliceerd

NEN heeft de norm NEN 6095-2:2024 gepubliceerd. Deze norm omschrijft de eisen voor het ontwerpen, installeren en meten van de werking van overdrukinstallaties. Met het uitkomen van deze norm vervalt bij NEN de praktijkrichtlijn NPR 6095-2. Voor bestaande installaties blijft de NPR nog van kracht.

Overdrukinstallaties houden vluchtroutes vrij van rook. Deze installaties dragen bij een veilige ontvluchting en aan ondersteuning van repressieve inzet. Een overdrukinstallatie vormt daarmee een belangrijk onderdeel van het brandveiligheidsstelsel. Deze voorziening verzorgt in geval van brand een drukverschil in ruimten die onderdeel zijn van vluchtroutes en/of aanvalsroutes (trappenhuizen en rooksluizen) voor repressieve inzet, ten opzichte van een aangrenzende ruimte waar als gevolg van brand rook aanwezig is.

Eisen en aanbevelingen

Een van de belangrijkste wijzigingen is dat de praktijkrichtlijn NPR 6095-2 is omgezet naar een norm. Met de komst van de NEN 6095-2 is Nederland voorzien van een norm voor overdrukinstallaties, waarin naast aanbevelingen ook eisen zijn opgenomen.

Deze norm bevat eisen en aanbevelingen voor:

  • het op de juiste wijze berekenen, dimensioneren en ontwerpen van de componenten waaruit de overdrukinstallaties zijn opgebouwd;
  • het beoordelen van de installatietechnische voorwaarden en de installatie zelf;
  • het op uniforme wijze invulling geven aan het pakket normen over brandveiligheid van gebouwen.

De norm NEN 6095-2:2024 is opgesteld door de normcommissie ‘Brandveiligheid van bouwwerken’, na voorbereiding door de werkgroep ‘Herziening NPR 6095-2. Kiwa FSS heeft actief deelgenomen aan de werkgroep ‘herziening NPR 6095-2’. Met deze norm hebben we een goed normatief kader waarop installaties ontworpen kunnen worden.

Meer informatie:

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ronald Driessens, teamleider afdeling Rookbeheersing, ronald.driessens@kiwa.com.