28 juni 2024

Versie 4 schema K21047 Wireless Silent Alarm Systems gepubliceerd

Op 1 juli 2024 gaat versie 4 van het schema K21047 Wireless Silent Alarm Systems van kracht. De herziening van het schema is gericht op de verduidelijking van de eisen. Er zijn tekstuele wijzigingen doorgevoerd en de opbouw van het schema is aangepast voor een betere structuur. Versie 4 van het schema mag vanaf de ingangsdatum worden gebruikt, er geldt geen overgangstermijn.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • Tekstuele wijzigingen.
  • De opbouw van het schema is aangepast.
  • Het interpretatie document is opgenomen.
  • Verduidelijking van de scopes.
  • Model certificaten zijn opgenomen.

De nieuwe versie van het schema K21047 Wireless Silent Alarm Systems wordt voor een betere acceptatie en wettelijk kader aangeboden bij de Raad van Accreditatie.

Over het schema K21047 Wireless Silent Alarm Systems

In de zorg is meer behoefte aan informatie waarmee de organisatie beter zijn interne veiligheidsprocessen kan aansturen. Bij noodsituaties, zoals bijvoorbeeld brand, is het van belang om te weten waar het probleem zich afspeelt in een gebouw en waar ondersteuning voor de zorgklanten nodig is door het zorgpersoneel.

Het doel van het draadloos stil alarm systeem is om de noodorganisatie in een gebouw/locatie zo snel mogelijk te waarschuwen en te informeren, zodat het personeel op de juiste locatie kan starten met het evacuatieproces. De betrouwbaarheid en beschikbaarheid van het systeem zijn essentieel is in dit proces.

Het certificatieschema ‘K21047 Wireless Silent Alarm Systems’ is tot stand gekomen met kennis en ervaring vanuit de zorg en richt zich op bedrijven die draadloze stil alarmsystemen binnen de zorg installeren en onderhouden. Ook in andere sectoren, zoals bijvoorbeeld bij calamiteiten op bedrijfsterreinen, kan dit schema goed ingezet worden.

Informatie

Wilt u meer informatie over het schema, kijk dan op onze productpagina: Certificering K21047 Draadloze Stil Alarm Systemen