Kiwa FSS Testlab

De experts van Kiwa FSS beschikken door hun jarenlange ervaring in de meest uiteenlopende sectoren over een schat aan kennis op het gebied van brandveiligheid. Dankzij die expertise beschikt Kiwa FSS over een innovatieve testlaboratoriumopstelling voor het testen van producten voor brandbeveiliging.

Opdrachtgevers van Kiwa FSS kunnen in het testlab onder meer terecht voor het testen van bijvoorbeeld sprinklers. Sprinklerinstallaties staan te boek als degelijke, betrouwbare systemen voor brandbeveiliging. Juist daardoor zijn installaties die al decennia oud zijn nog steeds in gebruik. Het steekproefsgewijs laten testen van de sprinklers in het testlab van Kiwa FSS is een goed alternatief voor preventief vervangen. 

In het testlab van Kiwa FSS kunnen tests volgens geldende normeringen worden uitgevoerd. Alle testen worden uitvoerig gedocumenteerd, waarmee de herleidbaarheid gegarandeerd is.

  • Sprinklerinstallaties bewijzen al vele jaren een betrouwbare brandbeveiligingsinstallatie te zijn. Veel van deze installaties zijn inmiddels op leeftijd. Bij ons Kiwa FSS Testlab kunnen wij nu steekproefsgewijs de betrouwbaarheid van bestaande sprinklers testen. Wilt u meer weten, lees dan verder.
    Lees meer
  • Sprinklersystemen met schuimbijmenging en schuimblussystemen zijn effectieve brandbeveiligingsvoorzieningen voor risico’s met brandbare vloeistoffen. Essentieel hierbij is dat het schuimconcentraat aan de specificaties blijft voldoen zodat in geval van calamiteit het blusschuim in de juiste kwaliteit en kwantiteit wordt gegenereerd. Laat Kiwa FSS Testing uw schuimconcentraat daarom periodiek analyseren!
    Lees meer