Inhoud beoordelingsrichtlijn

Om onderscheid te maken tussen al dan niet op basis van deze beoordelingsrichtlijn geattesteerd staalvezelbeton zijn twee termen geïntroduceerd: ‘staalvezelbeton’ en ‘beton met staalvezels’. Voor het onderscheid tussen staalvezelbeton en beton met staalvezels wordt verwezen naar onderstaande definities. Hieruit blijkt dat het kenmerkende verschil tussen beide termen de gespecificeerde buig-treksterkteklasse is.

Definitie “staalvezelbeton”: Staalvezelbeton voldoet aan NEN-EN 206 en NEN 8005 en voldoet tevens aan een gespecificeerde buig-treksterkteklasse.

Definitie “beton met staalvezels”: Betonmortel met staalvezels voldoet aan NEN-EN 206 en NEN 8005 en bevat een gedefinieerde hoeveelheid [kg/m3] staalvezels van een bepaald type

Voor wie?

Producenten van betonmortel; betoncentrales, aannemers, bouw en woning toezicht en adviesbureaus.

Wanneer is het nodig?

Voor het leveren van staalvezelbeton met KOMO® attest met productcertificaat.

Processtappen

Aanvraag voor een KOMO® attest met productcertificaat
Het bedrijf dient de aanvraag voor een KOMO® attest met productcertificaat schriftelijk in, via het hiernaast vermelde aanvraagformulier.

Op basis van de aanvraag wordt door Kiwa een offerte/ certificatieovereenkomst opgesteld en toegestuurd aan het bedrijf. Na ontvangst van de door het bedrijf ondertekende certificatieovereenkomst start de Kiwa het toelatingsonderzoek.

Toelatingsonderzoek
Het door de certificatie-instelling uit te voeren toelatingsonderzoek vindt plaats aan de hand van de in deze beoordelingsrichtlijn opgenomen proces-, prestatie- en producteisen inclusief beproevingsmethoden. De verplichtingen van de attesterings- en certificatie-instelling, alsmede die van het bedrijf ten behoeve van het toelatingsonderzoek zijn in BRL 5060 in detail beschreven.

Verlening van het KOMO® attest-met-productcertificaat “staalvezelbeton”
Na afronding van het attesterings- en certificatieonderzoek worden de resultaten door de attesterings- en certificatie-instelling beoordeeld om na te gaan of toekenning van het KOMO® attest-met-productcertificaat “staalvezelbeton” kan plaatsvinden. Bij positief resultaat vindt toekenning van het KOMO® attest-met-productcertificaat “staalvezelbeton” plaats. Het KOMO® attest-met-productcertificaat “staalvezelbeton” vermeldt de technische specificaties van het staalvezelbeton en de voorwaarden waaronder het attest mag worden toegepast. Daarna starten de reguliere controles door de certificatie-instelling bij de certificaathouder.

Uitbreiding van het KOMO® attest-met-productcertificaat “staalvezelbeton”
Het KOMO® attest-met-productcertificaat “staalvezelbeton” kan worden uitgebreid met andere prestaties waaronder buig-treksterkteklassen dan wel andere specificaties dan die in het attesteringsonderzoek zijn beoordeeld. Hiertoe dienen die technische eigenschappen opnieuw te worden beoordeeld door de certificatie-instelling.

Controlebezoeken
In het kader van de attestering vindt tweemaal per jaar inspectie plaats ter controle van het beheer van het attest door de certificaathouder. Indien in het kader daarvan monsterneming plaatsvindt, zal dat geschieden ter plaatse van de productie van het staalvezelbeton(specie).