Betreft het producten die in contact komen met drinkwater dan beoordeelt Kiwa daarnaast ook de wettelijke hygiënische aspecten: de invloed van de producten en de erin toegepaste materialen op de drinkwaterkwaliteit. De eisen hiervoor worden opgesteld door de overheid. Voldoet een dergelijke product aan alle eisen dat wordt het Kiwa Water Mark verleend. Voor meer informatie over het Kiwa Water Mark klik hier.

De producten worden binnen het eigen, modern geoutilleerd testlaboratorium beproefd. Voor meer informatie over het testen van drinkwaterproducten, maar ook andere producten, klik hier.

Onze certificatieprocedure is efficiënt en doelmatig doordat Kiwa, naast het testen, ook de inspecties (van zowel het product als het productieproces) zelf coördineert en uitvoert.

Beoordeling van de producten vindt plaats op basis van Kiwa-beoordelingsrichtlijnen (BRL´s) die samen met belanghebbende partijen zijn opgesteld. In de BRL´s zijn o.a. eisen opgenomen in relatie tot de functionaliteit en de duurzaamheid van het product, en eisen die betrekking hebben op het productieproces bij de producent. Komen de producten in contact met drinkwater dan wordt tevens getest op de wettelijke verplichte hygienische aspecten en mag het Kiwa Water Mark worden gevoerd (zie hierboven).

Beoordelingsrichtlijnen

Kiwa-BRL´s zijn opgesteld voor een groot aantal productgroepen. De technische eisen zijn gebaseerd op Europese normen, voor zover beschikbaar.

Enkele voorbeelden zijn:

 • Afsluiters (schuifafsluiters, vlinderkleppen);
 • Kranen (stop-, aansluit-, dienstkranen etc.);
 • Sanitaire meng- en tapkranen;
 • Douchekoppen en handdouches;
 • Closetpotten en -combinaties;
 • Stortbakken en vlotterkranen;
 • Brandkranen;
 • Fittingen en verbindingsmiddelen;
 • Volumestroombegrenzers;
 • Watermeters;
 • Terugstroom-beveiligingstoestellen.

Aspectcertificatie

Voor specifieke aspecten heeft Kiwa aspectcertificatieschema’s ontwikkeld, waar Kiwa certificaten of kwaliteitsverklaringen op afgeeft of waar de door Kiwa gecertificeerde bedrijven verklaringen op afgeven. Voorbeelden zijn:

 • Veiligheidscertificaat waterleidingstechnische veiligheid (apparaten) (BRL-K14011);
 • Veiligheidsverklaring voorzieningen in woningen en woongebouwen (BRL-K14015);
 • Verklaring Legionella-veilig beheerd (installaties);
 • Adviesbedrijven Legionellapreventie (BRL 6010 - KOMO).

Auditservices

Diverse allround inspecteurs kunnen desgevraagd ook audits uitvoeren als onderdeel van certificatieschema’s van derden. Voorbeelden daarvan zijn:

 • Partij- of afnamekeuringen;
 • Opleveringsinspecties.