De norm EN 1090 bestaat uit drie delen. In het eerste deel, EN 1090-1, staan eisen beschreven waaraan een fabrikant moet voldoen voor CE-markering. Het gaat hier voornamelijk over de eisen die betrekking hebben op constructie-onderdelen van aluminium of staal.


In de andere twee delen van de norm, EN 1090-2 en EN 1090-3, zijn de technische eisen uiteengezet voor onderdelen of eindproducten van respectievelijk staal en aluminium. De onderdelen kunnen zijn gemaakt van warmgewalste, koudgevormde basisproducten of basisproducten geproduceerd met andere technologieën. En kunnen geproduceerd zijn aan de hand van profielen, vlakke producten, massieve staven of andere oppervlaktebehandeling.


De norm EN 1090 is er voor fabrikanten die stalen of aluminium basis- of halffabricaten bewerken tot constructiedelen. Daarnaast is EN 1090 interessant voor onder meer aannemers, ingenieurs, opdrachtgevers en andere bouwprofessionals die te maken hebben met stalen en aluminium constructiedelen.


Volgens het Bouwbesluit mogen bouwproducten waarvoor in de Bouwproductenverordening een geharmoniseerde norm is vastgesteld, niet in de EU worden verkocht en gebruikt zonder CE-markering. Met het EN 1090-1 certificaat en in het verlengde daarvan de CE-markering laat u zien dat uw producten voldoen aan prestatiekenmerken die u er aan toekent en aan de eisen uit de Europese Bouwproductenverordening.

De EN 1090-1 geeft aan:

  • Welke prestaties er toegekend kunnen worden aan constructieve stalen en aluminium onderdelen;
  • Welke bepalingsmethoden van toepassing zijn;
  • Wanneer en hoe de CE markering toegepast dient te worden.

Om in aanmerking te komen voor EN 1090-1-certificering moet voor het betreffende product eerst een eerste typeonderzoek (ITT) en een eerste typeberekening (ITC) worden uitgevoerd. Ook moet een managementsysteem voor productie, een FPC worden opgezet. Onderdeel van dit FPC is een systeem waarmee de kwaliteit van de laswerkzaamheden binnen uw productielijn wordt gewaarborgd. Hiervoor bestaat de norm NEN-EN-ISO 3834 (deel 2, 3 of 4). Ook hiervoor kunt u terecht bij Kiwa.

Bij Kiwa kunt u ook terecht voor het verkrijgen van lasserskwalificaties conform de ISO 9606 alsook het op peil houden van de kwalificaties. Wat een voorwaarde is bij de EN1090-certificering. Meer informatie met betrekking tot ISO9606 vindt u hier.

FPC-certificaat

De FPC-certificatie voor uw productieproces is bij Kiwa in goede handen. U bent bij ons verzekerd van een kwalitatieve en constructieve dienstverlening. Tijdens het certificeringsproces voeren wij een toelating uit om uw fabriekscontrolesysteem te beoordelen. Na de toelating verstrekken we een certificaat en houden we regulier toezicht om te beoordelen of u nog steeds aan de eisen voldoet.

Meer informatie

Op de website van de Europese Commissie vindt u een indicatieve lijst van producten die niet vallen onder de scope van de EN1090, deze lijst kunt u downloaden onder FAQ 31. Meer informatie over CE-markering vindt u op onze Kiwa CE-pagina. Wilt u meer weten over CE-markering of EN 1090-1 door Kiwa? Vul dan het contactformulier hiernaast in en we nemen zo snel mogelijk contact met u op.


Hier vindt u de reeds gecertificeerde bedrijven.