Doelgroep: Elke organisatie, ongeacht grootte of sector, die producten of diensten levert.

Of u nu werkt bij een groot bedrijf in de food, feed - farm sector of een klein bouwbedrijf runt, als u uw milieu-uitdagingen wilt aanpakken, uw impact op het milieu wilt meten en verbeteren en als u vertrouwen bij uw klanten wilt opbouwen, dan kunt u profiteren van een ISO 14001-certificering.

De internationale ISO 14001-norm bepaalt aan welke eisen een milieumanagementsysteem moet voldoen. Daarmee laat u zien dat u uw milieuprestaties wilt verbeteren door efficiënter gebruik te maken van grondstoffen en verspilling te reduceren.

ISO 14001 is erop gericht u te helpen bij het identificeren, beheren, monitoren en controleren van uw milieueffecten. Door de prestaties van uw organisatie te verbeteren, vergroot u het vertrouwen van uw klanten en neemt u uw verantwoordelijkheden op milieugebied. ISO 14001 helpt u om te laten zien dat u zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarmee u uw concurrentiepositie versterkt en uw imago verbetert.

Wat u moet weten

ISO 14001 is geschikt voor elke organisatie, ongeacht grootte of branche, van luchtvaart tot voeding en van veevoer tot boerderij – en dus ook voor u. De norm bepaalt de vereisten voor een milieumanagementsysteem, en specificeert dat u rekening houdt met al uw relevante milieukwesties, zoals afvalbeheer, waterbeheer en luchtverontreiniging.

ISO 14001 benadrukt het belang van continue verbetering, en stelt organisaties daarmee in staat doelstellingen te formuleren, hun prestaties te verbeteren en aan wettelijke eisen te voldoen. 

De structuur van ISO 14001 maakt het gemakkelijk om deze norm te gebruiken naast andere managementsysteemnormen, zoals ISO 9001. 

Certificering via Kiwa

Nu consumenten steeds milieubewuster worden, is de vraag naar een duurzame bedrijfsvoering ongekend groot. Klanten willen dat de producten en diensten die zij kopen een zo klein mogelijke impact hebben op het milieu. Certificering toont aan dat u zich volledig inzet voor duurzaamheid.

Behaal samen met Kiwa uw ISO 14001-certificering en zorg er zo voor dat uw milieumanagementsystemen uw prestaties verbeteren, waardoor u uw kosten kunt verlagen, vertrouwen kunt opbouwen en een positief maatschappelijk imago kunt creëren.

Pluspunten en voordelen

  • Verbeter uw reputatie – Met een ISO 14001-certificering laat u zien dat u zich inzet voor maatschappelijk verantwoord ondernemen.
  • Verlaag uw kosten – Dankzij ISO 14001 kunt u vaststellen waar u verspilling en grondstoffenverbruik kunt terugdringen.
  • Verbeter uw prestaties – ISO 14001 laat u doelstellingen formuleren en uw milieuprestaties voortdurend verbeteren, zodat u de effecten van uw onderneming op het milieu kunt verminderen.
  • Creëer betrokkenheid bij medewerkers en management – ISO 14001 verplicht betrokkenheid van het management en maakt het u makkelijker medewerkers te verbinden aan milieukwesties.
  • Voldoe aan de milieuregelgeving – ISO 14001 helpt u de geldende milieuvoorschriften en -normen voor uw branche te begrijpen en na te leven.
  • Bereik uw milieudoelstellingen – Door u te verplichten streefdoelen vast te stellen en na te streven, kan ISO 14001 u helpen deze te bereiken.
  • Verbeter de relaties met belanghebbenden – Een ISO 14001-certificering toont uw milieubewustzijn aan uw klanten, partners en leveranciers 
  • Begeef u op nieuwe markten – Met een ISO 14001-certificering kunt u nieuwe markten veroveren.