De primaire taak van het evenementenbeveiligingsbedrijf is om de veiligheid te waarborgen van een ieder die betrokken is bij het evenement en iedereen die het evenement bezoekt. Voorbeelden van een evenement zijn een feest, kermis, braderie, vertoning, conferentie, beurs, voorstelling, sportevenement, herdenking of concert met (on)versterkte muziek.

Beheerder van het Keurmerk Beveiliging is De Nederlandse Veiligheidsbranche.

Voor wie?

Beveiligingsorganisaties (die beschikken over een ND-vergunning) die als hoofdaannemer evenementen beveiligen.

Processtappen

In hoofdstuk 4 zijn de eisen omschreven waaraan voldaan dient te worden om gecertificeerd te worden/zijn op basis van het Keurmerk Beveiliging

  • 4.1 Organisatie – het op professionele wijze voeren van de dienstverlening
  • 4.2 Kwaliteitsbeheer – verbeteren van de dienstverlening
  • 4.3 Integriteitsbeleid – het nemen van integriteitbevorderende maatregelen
  • 4.4 Middelenbeheer – op verantwoordelijke wijze omgaan met middelen, zoals personeel, voertuigen en communicatiemiddelen
  • 4.5 Dienstverlening – het leveren van de dienstverlening zoals is afgesproken

Must- en puntenvragen
In het schema is onderscheid gemaakt in must-en puntenvragen. Om voor dit keurmerk in aanmerking te komen, dient minimaal te worden voldaan aan de volgende eisen:

  • 100% score op de mustvragen
  • 70% score op de puntenvragen (= minimaal 45 punten van de 60 beschikbare punten)

Certificatieproces

Certificatie van uw bedrijf voor het Keurmerk Evenementenbeveiliging begint met een aanvraag, waarna u een offerte ontvangt. Aan de hand van deze offerte kunt u een certificatie-overeenkomst met Kiwa afsluiten. Hierna volgt een onafhankelijke toelatingsaudit waarbij Kiwa NCP beoordeelt of aan de criteria voor certificering voor het Keurmerk Evenementenbeveiliging wordt voldaan. Is de uitslag van het onderzoek positief, dan volgt certificering. Indien er eventuele tekortkomingen vastgesteld zijn, dient u deze eerst op te heffen.

Na de initiële certificatie worden jaarlijks controle onderzoeken uitgevoerd om vast te stellen dat de gecertificeerde processen en uitgevoerde werkzaamheden bij voortduring nog steeds aan de gestelde eisen voldoen.

Gecertificeerde bedrijven

Voor gecertificeerde bedrijven, klik hier.

Waarom Kiwa NCP?

Kiwa NCP is een toonaangevende Certificatie-Instelling voor het certificeren (erkennen) van bedrijven op het gebied van brand- en inbraakbeveiliging, ook wel Fire Safety & Security (FSS) genoemd. 

Kiwa NCP is een onafhankelijke Certificatie-Instelling die vaststelt of een bedrijf voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen. Een Kiwa NCP Certificaat geeft de eindgebruiker een gerechtvaardigd vertrouwen in de kwaliteit van het gecertificeerde bedrijf en haar diensten, zoals keuren, instellen en onderhouden van systemen.