Voor wie?

Kiwa biedt diensten die uw inspanningen op het gebied van duurzaam ondernemen inzichtelijk maken. Met behulp van deze diensten zien uw stakeholders hoe u zich op dit gebied inzet. Kiwa heeft in samenwerking met andere certificatie-instellingen de MVO Prestatieladder ontwikkeld. De certificatienorm voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. Kiwa is uw "Partner for Progress" in Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Wanneer is het nodig?

MVO Prestatieladder
Er is een groeiend besef en noodzaak om ‘iets aan MVO te doen’. De MVO Prestatieladder maakt het mogelijk om, geïnspireerd door de ISO 26000, een MVO management systeem te certificeren. Bedrijven die zich met hun volledige bedrijfsvoering richten op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kunnen met de MVO Prestatieladder laten zien hoe ver ze zijn.

Waarom?
Vanuit het bedrijfsleven is er een groeiende vraag om inspanningen op het gebied van MVO meetbaar en inzichtelijk te maken, op een objectieve wijze. Daarnaast heeft de Nederlandse Rijksoverheid zichzelf een duurzame bedrijfsvoering opgelegd en gaat geleidelijk aan over tot duurzaam inkopen. Bedrijven die met de overheid werken, moeten aan kunnen tonen dat zij maatschappelijk verantwoord ondernemen. De MVO Prestatieladder, met het bijbehorende certificaat, voorziet hierin.

Processtappen

Hoe werkt het?
De MVO Prestatieladder is een managementsysteem wat zich focus op de totstandkoming, uitvoering en afstemming van beleid op 31 thema's. Deze 31 thema's vallen in de categorie People, Planet, Profit. U moet hier denken aan onderwerpen als discriminatie, energie en bijdragen aan lokale economie. Deze thema's richten zich op de volledige bedrijfsvoering van een bedrijf. Het geformuleerde beleid dient afgestemd te worden met de stakeholders (belanghebbenden) van de organisatie.

De MVO Prestatieladder bestaat uit 5 niveaus. Niveau 1 en 2 gelden als eerste opstap om door te groeien naar niveau 3. Niveau 3 leidt tot een algemeen in de branche haalbare uitwerking van de thema's. Vanaf niveau 3 kunnen bedrijven op de ladder omhoog naar niveau 4 en 5 door de thema's specifieker en onderscheidend uit te werken en breder af te stemmen.

Het volledige certificatieschema kunt u vinden op www.mvoprestatieladder.nl

Logo
Bij ieder niveau op de MVO Prestatieladder hoort een certificaat en hebben bedrijven het recht om het certificeringslogo te voeren. Bedrijven kunnen met dit logo en de vermelding van het behaalde niveau aantonen dat zij volgens de objectieve norm maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Kiwa en MVO

De MVO Prestatieladder is een van de diensten van Kiwa op het gebied van MVO. De MVO-diensten van Kiwa zijn bedoeld om organisaties te helpen bij het inzichtelijk maken van de geleverde inspanningen en prestaties op het gebied van duurzaam ondernemen.

Gecertificeerde bedrijven