Wat betreft inspectie op elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen geldt in ons land geen wettelijke keuringsplicht. Wel kunnen verzekeringsmaatschappijen dit aanvullend eisen in hun polisvoorwaarden. Deze keuringen worden gecoördineerd door de Stichting Certificering Inspectie en Onderhoud van Stookinstallaties (SCIOS). Kiwa is geaccrediteerd voor certificering volgens het SCIOS-schema en verzorgt ook trainingen op dit gebied.

Het op NEN-EN ISO 9001 gebaseerde kwaliteitssysteem van SCIOS beschrijft de eisen die in Nederland gelden voor bedrijven die actief zijn op het gebied van het installatie en onderhoud van technische installaties. Ook bevat de SCIOS-certificatieregeling voorschriften als het gaat om de opleiding en ervaring van medewerkers van deze bedrijven.

Het stimuleren en garanderen van de kwaliteit

Het doel van de SCIOS/certificatienorm is het stimuleren en garanderen van de kwaliteit van stookinstallaties als het gaat om rendement, veiligheid en milieubelasting. De SCIOS-certificatieregeling kent de volgende deelregelingen:

 • Deelregeling voor Stookinstallaties
 • Deelregeling voor Elektrisch Materieel
 • Deelregeling voor Explosieveilige Installaties

Voor wie?

De SCIOS-regeling is bedoeld voor installatie- en onderhoudsbedrijven die actief zijn in een aantal werkgebieden (scopes). SCIOS onderscheidt de volgende scopes:

 • Scope 1: Atmosferische verwarmingsketels en luchtverhitters;
 • Scope 2: Warmwaterketels en luchtverhitters met ventilatorbranders;
 • Scope 3: Stoomketels en heetwaterketels;
 • Scope 4: Verbrandingsmotoren (gas en diesel) en –turbines;
 • Scope 5: Bijzondere industriële installaties (bijvoorbeeld (smelt)ovens, fornuizen in de procesindustrie, drooginstallaties, naverbranders);
 • Scope 5a: Installaties gestookt op vaste brandstoffen;
 • Scope 6: Emissiemetingen (NOx, SO2, CxHy en stof in de verbrandingsgassen);
 • Scope 7a: Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk ≤ 0,5 bar;
 • Scope 7b: Brandstofleidingen voor aardgas met een ontwerpdruk > 0,5 bar;
 • Scope 7c: Brandstofleidingen voor olie;
 • Scope 8: Elektrische installaties;
 • Scope 9: Elektrische Arbeidsmiddelen;
 • Scope 10: Risico-inspecties aan elektrische laagspanningsinstallaties;
 • Scope 11: Explosieveilige installaties.
 • Scope 12: Zonnestroominstallaties

Kijk voor meer informatie over SCIOS en de SCIOS-scopes op www.SCIOS.nl.

Disciplines binnen SCIOS-scopes

Binnen de SCIOS-scope’s 1 tot en met 5a kent men de volgende disciplines:

 • PO: Periodiek Onderhoud;
 • PI: Periodieke Inspectie;
 • EBI: Eerste of Bijzondere Inspectie.

Binnen de SCIOS-scope’s 7a, 7b, 7c en 12 kent men de volgende disciplines:

 • PI: Periodieke Inspecties
 • EBI: Eerste of Bijzondere Inspectie
 • Wanneer is het nodig?

Met het SCIOS-certificaat geeft u uw klanten zekerheid. U toont hiermee aan dat de installaties die levert en onderhoudt veilig, efficiënt en zo milieuvriendelijk mogelijk werken en voldoen aan alle wettelijke eisen of in het geval van scope 10 en 12 de polisvoorwaarden van de verzekeringsmaatschappijen.

Processtappen

Nadat u heeft bepaald voor welke van bovenstaande scopes en disciplines u zich wilt laten certificeren, moet u nagaan of u voldoet aan de voorwaarden van SCIOS. Zo dient uw organisatie als het gaat om SCIOS-werkzaamheden te werken volgens NEN-EN-ISO 9001 (certificering is niet noodzakelijk!) en moet u voldoen aan aanvullende SCIOS-eisen. Vervolgens sluit u een certificatieovereenkomst met Kiwa en volgt het certificatie-onderzoek. Dit bestaat uit een systeem- en een of meerdere praktijkaudits (afhankelijk van het aantal te certificeren medewerkers). U ontvangt van Kiwa het SCIOS-certificaat als het audittraject succesvol wordt afgerond. Om het certificaat te kunnen blijven voeren, zijn periodieke controles van het kwaliteitssysteem (jaarlijks) en uw medewerkers (afhankelijk van de discipline 18 of 36 maanden) verplicht.

SCIOS-portaal

Na certificering voert u de gegevens van uw bedrijf en medewerkers in het SCIOS-portaal in. SCIOS koppelt vervolgens de juiste bevoegdheden aan de juiste medewerkers. De bevoegdheden van uw medewerkers bepalen met welke scopes uw bedrijf in het SCIOS-bedrijvenoverzicht vermeld wordt. Dit overzicht kan ook worden geraadpleegd door opdrachtgevers.

Waarom Kiwa?

Met meer dan 70 jaar ervaring in de energie- en installatiesector is Kiwa dé kennispartner op het gebied van energietechniek, energie-infrastructuur en vrijwel alle toepassingen daarvan. Kiwa stond mede aan de basis van de SCIOS-regeling en heeft jarenlange ervaring met het uitvoeren van SCIOS-inspecties en het verzorgen van SCIOS-erkende opleidingen. Door ons wereldwijde netwerk zijn onze auditors en inspecteurs letterlijk van alle markten thuis.

Over Kiwa

Kiwa is een internationaal opererend kwaliteitszorgbedrijf dat voortdurend bezig is om processen, producten, medewerkers en organisaties te verbeteren. Dat doen wij door klanten terzijde te staan bij certificeringstrajecten, maar ook door het aanbieden van training, inspectie, advies, research en onze technologische kennis. In een veelvoud van marktsectoren, al ruim 70 jaar! Daarom Kiwa.