In het kader daarvan verstrekt STEK certificaten aan bedrijven die hebben aangetoond dat ze duurzaam, kwalitatief goed en veilig werken. De toetsing daarvan vertrouwt STEK toe aan Kiwa.

STEK-basiscertificaat en modules
Het STEK-certificeringschema, op basis van de STEK-algemene eisen, is in juni 2017 onder accreditatie van de Raad voor Accreditatie (RvA) gebracht. Kiwa heeft deze accreditatie behaald. Dit maakt het STEK-certificaat hét fundament onder alle koeltechnische werkzaamheden. Aan de basis liggen altijd de STEK-Algemene eisen. Daarnaast kiest u voor één of meer aanvullende, specifieke modules. STEK onderscheidt daarbij:

  • Module A - F-gassen: werken met F-gassen als koudemiddel;
  • Module A/Transport - F-gassen voor mobiele installaties;
  • Module B – CO2: toepassen van CO2 als koudemiddel;
  • Module C – EPBD: uitvoeren van en rapporteren t.b.v. van EPBD-airco inspecties.
  • Module D: technische eisen warmtepompinstallaties. 

STEK-certificering is er voor iedereen die actief is in de klimaattechniek en de koeltechnische sector:

  • Koeltechnische ondernemingen;
  • Ondernemingen die klimaatapparatuur (airconditioning) leveren, installeren en onderhouden;
  • Ondernemingen die warmtepompen leveren, installeren en onderhouden;
  • Ondernemingen die service en advies leveren op het gebied van koude en luchtbehandeling.

Met het STEK-certificaat toont u als specialist in koudetechniek aan dat u vooroploopt als het gaat om kwaliteit, duurzaamheid en veiligheid. STEK heeft haar certificering modulair opgezet. De certificering kan hierdoor goed worden afgestemd op uw onderneming of uw specifieke klantenkring. Bovendien kunt u zich hierdoor beter onderscheiden op specifieke toepassingen en beter inspringen op nieuwe marktonwikkelingen. Ook kunt u zo EPBD-aircokeuringen en andere werkzaamheden die weinig tot geen koudetechnische handelingen vereisen in uw certificering meenemen.

Meer informatie/offerte aanvragen?
Wilt u meer informatie over STEK-certificering of een offerte aanvragen? Neem contact met ons op via salescins@kiwa.nl of ga direct naar Kiwa's online offertetool.