Inhoud beoordelingsrichtlijn

Wat is Resultaatgericht Samenwerken (RGS)?

Resultaatgericht samenwerken is een vrij nieuwe manier van samenwerking. Het verschil met traditioneel aanbesteden is dat opdrachtgevers bij vastgoedonderhoud streven naar continuïteit in de werkrelatie en naar het wegnemen van risico’s. De opdrachtnemer stelt op basis van het door de opdrachtgever gewenste kwaliteitsniveau (de prestatie-eisen) scenario’s op. Bepaalde taken en verantwoordelijkheden worden verlegd naar het onderhouds- of renovatiebedrijf.

De samenwerking wordt vastgelegd in een resultaatgericht onderhoudsplan of in een prestatie-overeenkomst. Door deze manier van werken krijgt het onderhouds- of renovatiebedrijf een grotere vrijheid om zelf de onderhoudsactiviteiten te bepalen. Met een prestatieovereenkomst wordt bereikt dat het onderhouds- of renovatiebedrijf gedurende langere tijd de kwaliteit van het werk conform de eisen garandeert. Regelmatige periodieke controle is dan ook onderdeel van de overeenkomst. Aan de hand van periodieke inspecties en controles kunnen opdrachtgever en opdrachtnemer diverse onderhoudsscenario's op- en bijstellen.

Voor wie?

Op 1 juli 2014 is het VGO-keur voor resultaatgericht samenwerken in onderhoud en renovatie van vastgoed naast gevels uitgebreid met onderhoud aan daken, installaties en interieur.

Daarmee is het keur multidisciplinair en kan het worden gebruikt bij onderhoud, renovatie- en investeringsprojecten. Hiermee speelt het VGO-keur in op de huidige ontwikkelingen in de markt, waarbij opdrachtgevers steeds vaker het gehele onderhoud geïntegreerd aanbesteden. Ook sluit het VGO-keur aan op het boek ‘Leidraad Resultaatgericht Samenwerken’.

Vanaf 1 juli 2014 kent VGO-keur vier disciplines. Twee disciplines zijn er voor de buitenschil van vastgoed (gevel en dak) en twee voor de binnenzijde (interieur en installatie).

Vastgoedonderhoudsbedrijven kunnen met het nieuwe VGO-keur duidelijker maken richting de markt welke renovatie- en onderhoudsdisciplines zij beheersen.

Kennis en ervaring binnen het bedrijf worden getoetst aan de hand van het doorlopen van de zogeheten competentiescan. Dit is een computerprogramma waarmee bedrijven hun score kunnen meten door middel van het beantwoorden van vragen. In deze competentiescan moet het bedrijf een goede score (> 60) hebben voor zowel “organisatie” als voor “kennis”. Tijdens de audit door Kiwa wordt deze competentiescan één keer in de drie jaar ingevuld en beoordeeld.

Daarnaast dient het bedrijf in drie van de laatste vijf jaren een minimale rentabiliteit te hebben gehaald van 1% en een minimale solvabiliteit te hebben van 20%. Kiwa beoordeelt de financiële jaarverslagen en toetst de rentabiliteits- en solvabiliteitseisen. Tenslotte dient het bedrijf goed te scoren op het gebied van klanttevredenheid. Dit wordt gemeten door Kiwa bij tien willekeurig benaderde opdrachtgevers, behorende tot de 25 grootste opdrachtgevers. De totale klanttevredenheid dient groter te zijn dan 3,5 op een schaal van één tot vijf.

Het vernieuwde VGO-keur omvat ook een projectaudit, die eens per drie jaar wordt gehouden. Eén RGS project bij een opdrachtgever wordt qua processen nader geanalyseerd en geëvalueerd. Centraal staat de vraag: ‘beheerst het bedrijf het uitvoerend proces’. De toets is gebaseerd op de procesfasen in de uitvoering en kent de volgende hoofdgroepen:

1. Overdracht en projectplan/uitvoeringsplan (inclusief keuringsplan)

2. Uitvoering

3. Voortgangsbewaking

4. Interne oplevering

5. Aanvangskeuring.

Als het onderhouds- of renovatiebedrijf in het bezit is van VGO-keur geeft dit u de zekerheid dat de toetsing onafhankelijk en objectief door Kiwa wordt gedaan op basis van meetbare criteria.

Processtappen

Om het VGO-keur te behalen dient voldaan te worden aan de competentie-scan, de financiële eisen en aan het klanttevredenheidsonderzoek, omschreven in de ERL. De documenten behorend tot de regeling zijn openbaar via de website van Stichting VGO.

Allereerst is het van belang dat er intern gekeken wordt of de werkmaatschappij die de RGS werkzaamheden uitvoert, kan voldoen aan de financiële eisen. Als de cijfers voldoen, kunt u een offerte opvragen bij Kiwa via het contactformulier.

Aan de hand van uw contactgegevens (bedrijfsnaam van de werkmaatschappij waarmee u gecertificeerd wil worden en adresgegevens) zullen wij een offerte voor u opstellen. Graag vernemen wij van u met hoeveel vestigingen u gecertificeerd wil worden( zie Bijlage 4 van de ERL) en ontvangen wij de inschrijving van de KvK van de vestiging(en) waarmee u gecertificeerd wil worden. Vervolgens zal ons Salesteam een offerte voor u opstellen.

Zodra de offerte getekend is, neemt de planningafdeling van Kiwa contact op om een afspraak te maken voor het afnemen van de competentie-scan. Daarnaast dient u de volledige financiële jaarverslagen van de afgelopen vijf jaar van de betreffende werkmaatschappij naar Kiwa te mailen voor de financiële toets.Tenslotte voert Kiwa een klanttevredenheidsonderzoek uit bij tien willekeurig benaderde opdrachtgevers, behorende tot de 25 grootste opdrachtgevers, m.b.t. resultaatgericht vastgoedonderhoud van het bedrijf. Graag ontvangen wij van u een lijst met opdrachtgevers, voorzien van contactpersoon en telefoonnummer. Als aan alle eisen conform de ERL wordt voldaan, ontvangt u het VGO-keur certificaat.