Ved å samle inn og analysere data hjelper vi våre kunder med tredjepartsvurdering av feil skader eller havarier. Grundig dokumentasjon av resultatene fra skadeanalysen gir kundene innsikt i hvordan problemet kan løses.

Vi bistår kunder med analyser og løsninger for økt sikkerhet og tilgjengelighet for mekaniske komponenter og systemer. Flere av våre kunder er ledende innen olje, gass og energi, prosessindustri, energi og kraft, luft- og romfart, bygg og anlegg, jernbane og veg. Vi jobber daglig med bransjeutfordringer.

Testing før produksjon

Reduser risikoen for feil, tilbakekallinger og økonomisk tap ved å teste materialer og komponenter som skal brukes i det ferdige produktet. Våre laboratorier benytter blant annet metoder som er akkreditert i henhold til ISO 17025, gitt i akkrediteringsbevis TEST 006 og TEST 188, og er godt utrustet til å gjennomføre både materialtesting og produkttesting (miljøprøving).

For å sikre at krav til både holdbarhet og funksjonalitet blir ivaretatt kan vi også bistå med en tredjeparts vurdering knyttet til materialvalg, overflatebehandling, sveising og andre relaterte områder.

Laboratoriet gjennomfører både grunnleggende materialundersøkelser og mer avanserte bruddundersøkelser ved hjelp av blant annet elektronmikroskop (SEM) og kvantitativ røntgenanalyse (EDS).

Bruddundersøkelser

Ved undersøkelse av bruddoverflaten kan man finne ut om bruddet er sprøtt eller duktilt, om det har oppstått på grunn av utmatting, korrosjon, slitasje, dårlig bearbeiding, støping, feil varmebehandling, sveising eller andre årsaker.

Årsaksanalyse

Årsaksanalyse er en metode som benyttes for å identifisere alle de underliggende årsakene til at feil, skade eller havari har oppstått på produkter og materialer. Ved større havariundersøkelser kan det også være hensiktsmessig å komme på befaring/inspeksjon, før vi setter i gang med tredjeparts undersøkelser i laboratoriet. Vi kan også være uavhengig part / sakkyndig ekspert i tvistesaker og reklamasjoner.