På jakt etter kurs i ledelsessystemer, Lean eller HMS?

 • Kvalitetsledelse

  Skal du sertifisere selskapet iht. ISO 9001, eller ønsker å få mer ut av eksisterende sertifisering? Da har vi kursene for deg!

  Kurs i kvalitetsledelse iht. ISO 9001
 • HMS og risiko

  Trenger din bedrift en ny giv i HMS-arbeidet? Hos Kiwa finner du relevante HMS-kurs for deg!

  Kurs i HMS og risikoledelse
 • Lean

  Våre Lean-kurs gir deg kunnskap om hvordan du kan høste de mange fordelene av å arbeide med Lean i egen bedrift.

  Lean kurs
 • Energi- og miljøledelse

  Våre kurs gjør deg i stand å møte krav og forventninger knyttet til miljøet.

  Kurs i energi- og miljøledelse
 • Revisjon

  Bli bedre på internrevisjon eller bli sertifisert revisjonsleder. Vi har revisjonskursene for deg!

  Kurs i internrevisjon og revisjonsledelse
 • Kjemikaliehåndtering

  Er din bedrift opptatt av å møte kravene i kjemikalielovgivningen? Vi har kursene som gir konkrete og nyttige tips til hvordan dere etterlever kjemikalieregelverket.Er din bedrift opptatt av å møte kravene i kjemikalielovgivningen? Vi har kursene som gir konkrete og nyttige tips til hvordan dere etterlever kjemikalieregelverket.

  Kurs i kjemikaliehåndtering
 • Ledelse og kommunikasjon

  Ny som leder? Våre kurs innen ledelse og kommunikasjon hjelper deg med å løse utfordringene i din nye hverdag.

  Kurs i ledelse og kommunikasjon
 • Sveising og sveiseinspeksjon

  Har du ambisjoner om å bli sertifisert sveiser eller sveiseinspektør? Da har vi kursene for deg!

  Kurs i sveising og sveiseinspeksjon
 • Plastsveising

  Vil du bli sertifisert plastsveiser? Da har vi kursene for deg!

  Kurs i plastsveising
 • NDT

  Våre NDT-kurs gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-Operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

  NDT-kurs
 • Inspeksjon og FROSIO

  Ønsker du å bli FROSIO-inspektør eller driftsinspektør? Da har vi kursene for deg.

  Kurs i inspeksjon og FROSIO
 • Brannsikkerhet og alarmsystemer

  Våre kurs innen automatiske slokkesystemer og brannalarmanlegg møter kravene til henholdsvis FG-900, FG-910, FG-750 og FG-760.

  Kurs i brannsikkerhet
 • Gass

  Vi har gass-kurs som dekker alle krav til gassanlegg, gitt i forskrift om Farlig stoff med tilhørende temaveiledninger.

  Kurs i gass-sikkerhet
 • Varme arbeider

  Alt arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister skal utføres av sertifisert varme arbeider.

  Kurs for varme arbeider
 • Gassmåling før entring og arbeid

  Myndighetene stiller krav til at det skal utstedes entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i lukkede rom. Vi tilbyr kurs for kontrollører.

  Kurs i gassmåling før entring og arbeid
 • Drikkevannsproduksjon og -kontroll

  Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kursene våre oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.

  Kurs i drikkevannsproduksjon og -kontroll
 • Drift av kjelanlegg

  Kiwa har kurs for deg som skal overvåke, drifte og kontrollere kjelanlegg. Kursene gir grunnlag for sertifsering som kjelpasser og kjeloperatør.

  Kurs for drift av kjeleanlegg
 • Kalibrering og måleteknikk

  Industrien stiller stadig økende krav til nøyaktighet, presisjon og rask levering. Feilmålinger og feilproduksjon kan dermed bli en kostbar affære. I verste konsekvens kan det gå på sikkerheten løs. En regelmessig kalibrering gir dermed både trygghet og konkurransefortrinn.

  Kurs i kalibrering og måleteknikk
 • Trykkluftflasker

  Skal du gjennomføre fylling og kontroll av trykkluftflasker i metall eller kompositt? Våre kurs tilfredsstiller kravene for å bli godkjent sakkyndig person av Arbeidstilsynet. 

  Les mer