På jakt etter kurs i ledelsessystemer, Lean eller HMS?

Angående Coronaviruset

Kiwa Norge jobber så langt det er mulig med å opprettholde våre leveranser til kundene, samtidig som vi imøtekommer myndighetenes retningslinjer og krav for å redusere og forebygge smitte. Vi tilbyr nå digitale kurs som erstatter klasseromskurs der det er mulig, setter opp nye tidspunkt og imøtekommer ellers andre behov hos kunden. Kursdeltakere som er direkte berørt, blir kontaktet av vårt kurssenter.

For ytterligere informasjon ta kontakt med vårt kurssenter, telefon +47 934 48 987 eller send en e-post til kurs@kiwa.com

 • Onlinekurs og e-læring
 • Kvalitetsledelse
 • HMS og risiko
 • Kurs i bærekraft
 • Lean
 • Energi- og miljøledelse
 • Revisjon
 • Kjemikaliehåndtering
 • Praktisk ledelse
 • Sveising og sveiseinspeksjon
 • Plastsveising
 • NDT
 • Inspeksjon og FROSIO
 • Brannsikkerhet og alarmsystemer
 • Gass
 • Varme arbeider
 • Gassmåling før entring og arbeid
 • Drikkevannsproduksjon og -kontroll
 • Drift av kjelanlegg
 • Kalibrering og måleteknikk
 • Trykkluftflasker
 • Mikrokurs Ledelsessystemer