På jakt etter kurs i ledelsessystemer, Lean eller HMS?

Angående Coronaviruset

Kiwa Norge jobber så langt det er mulig med å opprettholde våre leveranser til kundene, samtidig som vi imøtekommer myndighetenes retningslinjer og krav for å redusere og forebygge smitte. Vi tilbyr nå digitale kurs som erstatter klasseromskurs der det er mulig, setter opp nye tidspunkt og imøtekommer ellers andre behov hos kunden. Kursdeltakere som er direkte berørt, blir kontaktet av vårt kurssenter.

For ytterligere informasjon ta kontakt med vårt kurssenter, telefon +47 934 48 987 eller send en e-post til kurs@kiwa.com

 • Onlinekurs og e-læring

  Her finner du oversikten over alle kursene vi tilbyr som online videokurs og e-læring.

  Onlinekurs og e-læring
 • Kvalitetsledelse

  Skal du sertifisere selskapet iht. ISO 9001, eller ønsker å få mer ut av eksisterende sertifisering? Da har vi kursene for deg!

  Kurs i kvalitetsledelse iht. ISO 9001
 • HMS og risiko

  Trenger din bedrift en ny giv i HMS-arbeidet? Hos Kiwa finner du relevante HMS-kurs for deg!

  Kurs i HMS og risikoledelse
 • Lean

  Våre Lean-kurs gir deg kunnskap om hvordan du kan høste de mange fordelene av å arbeide med Lean i egen bedrift.

  Lean kurs
 • Energi- og miljøledelse

  Våre kurs gjør deg i stand å møte krav og forventninger knyttet til miljøet.

  Kurs i energi- og miljøledelse
 • Revisjon

  Bli bedre på internrevisjon eller bli sertifisert revisjonsleder. Vi har revisjonskursene for deg!

  Kurs i internrevisjon og revisjonsledelse
 • Kjemikaliehåndtering

  Er din bedrift opptatt av å møte kravene i kjemikalielovgivningen? Vi har kursene som gir konkrete og nyttige tips til hvordan dere etterlever kjemikalieregelverket.Er din bedrift opptatt av å møte kravene i kjemikalielovgivningen? Vi har kursene som gir konkrete og nyttige tips til hvordan dere etterlever kjemikalieregelverket.

  Kurs i kjemikaliehåndtering
 • Mellomlederskolen

  Ny som leder eller trenger du litt inspirasjon og faglig påfyll? Vår mellomlederskole hjelper deg med å løse utfordringene i din hverdag som mellomleder. 

  Kurs i ledelse og kommunikasjon
 • Sveising og sveiseinspeksjon

  Har du ambisjoner om å bli sertifisert sveiser eller sveiseinspektør? Da har vi kursene for deg!

  Kurs i sveising og sveiseinspeksjon
 • Plastsveising

  Vil du bli sertifisert plastsveiser? Da har vi kursene for deg!

  Kurs i plastsveising
 • NDT

  Våre NDT-kurs gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-Operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

  NDT-kurs
 • Inspeksjon og FROSIO

  Ønsker du å bli FROSIO-inspektør eller driftsinspektør? Da har vi kursene for deg.

  Kurs i inspeksjon og FROSIO
 • Brannsikkerhet og alarmsystemer

  Våre kurs innen automatiske slokkesystemer og brannalarmanlegg møter kravene til henholdsvis FG-900, FG-910, FG-750 og FG-760.

  Kurs i brannsikkerhet
 • Gass

  Vi har gass-kurs som dekker alle krav til gassanlegg, gitt i forskrift om Farlig stoff med tilhørende temaveiledninger.

  Kurs i gass-sikkerhet
 • Varme arbeider

  Alt arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister skal utføres av sertifisert varme arbeider.

  Kurs for varme arbeider
 • Gassmåling før entring og arbeid

  Myndighetene stiller krav til at det skal utstedes entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i lukkede rom. Vi tilbyr kurs for kontrollører.

  Kurs i gassmåling før entring og arbeid
 • Drikkevannsproduksjon og -kontroll

  Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kursene våre oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore.

  Kurs i drikkevannsproduksjon og -kontroll
 • Drift av kjelanlegg

  Kiwa har kurs for deg som skal overvåke, drifte og kontrollere kjelanlegg. Kursene gir grunnlag for sertifsering som kjelpasser og kjeloperatør.

  Kurs for drift av kjeleanlegg
 • Kalibrering og måleteknikk

  Industrien stiller stadig økende krav til nøyaktighet, presisjon og rask levering. Feilmålinger og feilproduksjon kan dermed bli en kostbar affære. I verste konsekvens kan det gå på sikkerheten løs. En regelmessig kalibrering gir dermed både trygghet og konkurransefortrinn.

  Kurs i kalibrering og måleteknikk
 • Trykkluftflasker

  Skal du gjennomføre fylling og kontroll av trykkluftflasker i metall eller kompositt? Våre kurs tilfredsstiller kravene for å bli godkjent sakkyndig person av Arbeidstilsynet. 

  Les mer