Velg marked

Vi tilbyr våre kunder tjenester innen testing, inspeksjon og sertifisering (TIC). Skulle du ikke finne ditt marked i denne oversikten, ta kontakt med oss i dag en uformell prat om hvordan vi kan bistå din bedrift.

 • Bil og luftfart

  Kiwa leverer tjenester i henhold til bransjerelaterte, lokale og internasjonale regler og standarder.

  Vis produkter
 • Brann og sikkerhet

  Vi bistår din bedrift med å identifisere, håndtere og redusere risiko i virksomheten.

  Vis produkter
 • Bygg og anlegg

  Verden over hjelper vi byggebransjen med å møte krav til kvalitet, risiko og sikkerhet.

  Vis produkter
 • Byggematerialer

  Kvalitetssikring av byggevarer, byggeprosesser og monotorering av materialer.

  Vis produkter
 • Detaljhandel

  Kvalitetsprodukter og tjenester gjennom en profesjonell leverandørkjede, som skaper tillit hos dine kunder.

  Vis produkter
 • Eiendomstjenester

  Alle faser i eiendommens livssyklus, fra investering og inspeksjon til rivningsarbeid og resirkulering.

  Vis produkter
 • Energi- og kraftproduksjon

  Sikkerhet, pålitelighet, miljø: ta riktig avgjørelse til rett tid.

  Vis produkter
 • Farlige materialer

  Kiwa bistår din bedrift med å bygge sunne bo- og arbeidsmiljøer uten farlige materialer og stoffer.

  Vis produkter
 • Forbrukerprodukter

  Bevis på kvalitet, sikkerhet, helse og holdbarhet fra konsept til forbruker.

  Vis produkter
 • Gruvedrift

  Våre tjenester gir deg verktøy og kunnskap for å minimere risiko og opprettholde sikker drift.

  Vis produkter
 • Landbruksprodukter, dyrefôr og mat

  Alt du trenger for å sikre at dine kunder får kvalitetsprodukter som er trygge og sporbare fra jord til bord.

  Vis produkter
 • Legemidler og farmasøytiske produkter

  Kundene dine forventer best mulig behandling, vi bistår deg med å tilby hensiktsmessig, effektiv omsorg av høy kvalitet.

  Vis produkter
 • Logistikk og transport

  Vi bistår kundene til å holde seg på veien, vannet og i luften på en mest mulig effektiv og miljøvennlig måte.

  Vis produkter
 • Offentlige forsyningstjenester

  Strøm, vannforsyning og renovasjon.

  Vis produkter
 • Olje, gass og kjemikalier

  Vi leverer tjenester som skal sikre at driften og installasjonene er i optimal stand.

  Vis produkter
 • Produksjonsindustri

  Vi bistår med å sikre optimal drift, høy kvalitet på produktene slik at din bedrift unngår nedetid.

  Vis produkter
 • Prosessindustri

  Vi har kompetansen til å minimere risiko ved dine installasjoner.

  Vis produkter
 • Samferdsel og infrastruktur

  Kiwa har opparbeidet spesialkompetanse innen sertifisering, 3. partsoppfølging og generell kvalitetssikring. Typiske områder hvor Kiwa kan bidra og det er behov for vår kompetanse er nye- og vedlikeholdsprosjekter innen samferdsel og infrastruktur.

  Vis produkter
 • Styringssystemer

  Bli i stand til å jobbe mer målrettet med bedriftens kvalitetssystem og prosesser.

  Vis produkter
 • Turisme og fritid

  Kiwa hjelper deg med å ivareta sikkerheten til dine besøkende.

  Vis produkter
 • Utdanning

  Sikre kvaliteten på utdanningen ved å investerer i et pålitelige kvalitetssystem.

  Vis produkter
 • Vann

  Sikker tilførsel av rent drikkevann til industri og husholdning.

  Vis produkter