Forbrukerprodukter

Forbrukere stiller stadig høyere krav til at leverandører kan dokumentere at produktene oppfyller lovbestemte og kundespesifikke krav til kvalitet, sikkerhet, helse, holdbarhet og bærekraft. Det er viktigere enn noen gang at både leverandøren og produktene oppfyller kundens forventninger. Kiwa tilbyr testing, inspeksjon og sertifisering slik at organisasjonens drift og produktenes egenskaper dokumenteres på en profesjonell måte. Dette er spesielt viktig ved utvikling av nye produkter og tjenester.

  • Bevis på kvalitet og sikkerhet
  • Teknologiske fortrinn
  • Oppfølging krav og regelverk
Filter
Tjeneste
Marked
Services (111 results)
Avviksbehandling og rotårsaksanalyse

I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan oppnå bedre resultater for kunder, eiere og medarbeidere ved å utvikle effektiv og lærerik avviksbehandling og rotårsakanalyse.

Les mer
Tavlemøte

Tavlemøter er selve nerven i Lean. Bedrifter som lykkes med Lean bruker tavlemøter aktivt som møteplass for daglig styring, planlegging og oppfølging, nøkkeltall (KPI’er) problemløsning og forbedringer på alle nivåer i bedriften

Les mer
Kjemikalier – Introduksjon til plikter og krav (e-læring)

Ta vårt e-læringskurs for deg med kjemikalieansvar, og lær deg de viktigste lovene og forskriftene på kjemikalieområdet.

Les mer
Kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet

Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i ISO 9001 og en forutsetning for at bedrifter i dag skal være konkurransedyktige. Vi hjelper deg med å lykkes!

Les mer
Lean Sort belte

Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

Les mer
Ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001

Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001

Les mer
Miljøprøving av produkter som utsettes for høy/lav temperatur

I våre laboratorier kan vi simulere bruksmiljøet og temperaturene dine produkter blir utsatt for når de er i bruk.

Les mer
Støt/bump testing

I laboratoriet kan vi utsett dine produkter for støt og bump for å teste om produktet ditt tåler påkjenningene i aktuelle bruksmiljøer.

Les mer
Kiwas Kjemikaliesjekk

Kiwas kjemikaliesjekk - en pakkeløsning for deg som vil vite status på egen kjemikaliehåndtering

Les mer
Building area workers
ISO 45001 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 er en anerkjent internasjonal standard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen . Kiwa sertifiserer din bedrift i henhold til NS-ISO 45001.

Les mer
Utleie av sertifisert arbeidsmiljøleder

Innleie av en sertifisert arbeidsmiljøleder er en mulighet for din bedrift når dere skal etablere og implementere et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001, eller om dere har ønsker en ny giv i HMS-arbeidet. Kiwa har to sertifiserte arbeidsmiljøledere med lang erfaring innenfor HM, ledelse og arbeidsmiljø.

Les mer
Seminar om Bærekraftsrapportering

Bli med på vårt seminar om Bærekraftsrapportering og sørg for at du får den oversikten du trenger for å få kontroll på bærekraftsrapporteringen i bedriften.

Les mer
Oppfriskningskurs for revisorer

Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.

Les mer
Kiwas Risikohjelp

I forbindelse med at myndighetene har varslet økt tilsyn tilbyr vi nå en pakkeløsning på risikovurdering.

Les mer
Mikroskopi

Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).

Les mer
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
Skadeanalyse

Kiwa utfører havari- og skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre avanserte analyser på en rekke materialer. Vi kan også være uavhengig part / sakkyndig ekspert i tvister og reklamasjonssaker.

Les mer
IFS – International Featured Standards

IFS-standarden gjelder for produksjonsanlegg i bedrifter der næringsmidler behandles eller brukes.

Les mer
People are skydiving
IFS Broker

IFS Broker er en anerkjent standard for sertifisering av selskaper som markedsfører produkter som er laget av tredjepart.

Les mer
SCIP-innmelding av faste produkter med farlige stoffer

Bli kjent med hva som må meldes inn i SCIP-registeret, hvem som skal gjøre dette og hvorfor denne plikten er innført.

Les mer
Kalibrering av elektrisk måleutstyr

Sporbar og akkreditert kalibrering. Kalibrering på en rekke områder.

Les mer
Korrosjonstesting

Skal dine produkter brukes offshore eller i marine strøk bør produktene korrosjonstestes.

Les mer
Biocider rådgivning

Kjenner du til alle krav ved import eller salg av biocider? Våre kjemikalierådgivere hjelper deg å få kontroll!

Les mer
HMS internrevisjon

Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.

Les mer