• Ønsker du å lære mer om de enkelte sveisemetodene og materialer? Vi har sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og materialer.
  Les mer
 • Lær hvordan du bistår virksomheter med å minske avfalls­mengder, øke gjenvinningsgrad og redusere avfallskostnader!
  Les mer
 • Skal din bedrift sertifiseres eller utvide dagens sertifisering til å omfatte flere standarder? Kom i gang raskt med SystemEasy for små og mellomstore bedrifter
  Les mer
 • Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen
  Les mer
 • Vi hjelper bedrifter som ønsker å søke godkjenning i henhold til EMAS, EUs felleskapsordning for miljøstyring og miljørevisjon.
  Les mer
 • Kurset fokuserer på viktige elementer ved det psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet og gir forslag til tiltak som kan bidra til et helsefremmende arbeidsmiljø og god HMS - kultur i virksomheten.
  Les mer
 • Lærer deg verktøy for systematisk kartlegging av virksomhetens miljøprestasjon
  Les mer
 • Kurset lærer deg generelt om hvilke farer kjemikalier potensielt kan representere, og hvordan du identifiserer farene ved hvert enkelt kjemikalie på arbeidsplassen din.
  Les mer
 • I dette kurset vil vi se på hvilke avsnitt som er viktige for nettopp deg, slik at du ikke utsetter deg selv eller andre for fare. Du vil også lære hva et stoffkartotek er, og forstå viktigheten av å holde informasjon oppdatert.
  Les mer
 • Strekkprøving er en testmetode som brukes å finne de mekaniske egenskapene til metaller, plast og kompositter. Kiwa er akkreditert for strekkprøving i henhold til NS-EN ISO 6892-1 og NS-EN ISO 4136.
  Les mer
 • Du lærer hvordan du kan bidra til å etablere et optimalt ergonomisk arbeidsmiljø og gode belysningsforhold på arbeidsplasser.
  Les mer
 • For å sikre at brannsikkerheten er ivaretatt på en god måte må det regelmessig gjennomføres brannøvelser. Vi bistår med å planlegge og gjennomføre brannøvelser.
  Les mer
 • Våre rådgivere har lang erfaring med regelverket for avfall. Vi hjelper deg med å registrere farlig avfall og oppfylle deklareringsplikten.
  Les mer
 • Våre rådgivere har lang erfaring med regelverket for transport av farlig gods (ADR/RID). Vi hjelper deg med å oppfylle kravene, og du kan leie en av våre sikkerhetsrådgivere på årlig basis.
  Les mer
 • Prøv vår gratis webbaserte egenvurdering for å få en indikasjon på hvordan din virksomhet står i forhold til GDPR.
  Les mer
 • Ønsker du å vite hvordan din bedrift står i forhold til GDPR? Det gir vår GAP-analyse deg svaret på.
  Les mer
 • Dette kurset gir deg en økt forståelse for hvilket utstyr som trenger kalibrering, når det skal gjøres og om det kan utføres av egen bedrift. Du blir også kjent med begreper som standard sporbar kalibrering og akkreditert kalibrering. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.
  Les mer
 • Dette HMS-kurset er rettet spesielt mot bygg og anlegg. I kurset får du en bedre forståelse for sammenhengen mellom HMS-arbeid og SHA-planer. Dette kurset holdes på forespørsel og kan skreddersys din bedrift.
  Les mer
 • Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.
  Les mer
 • Våre rådgivere har kompetanse og erfaring med beregning av IBC-kode og GESAMP-profil for kjemikalier som skal sendes i bulk. Vi hjelper deg med rådgivning og utarbeidelse av søknader.
  Les mer