Offentlige forsyningstjenester

Sektoren for offentlige forsyningstjenester står overfor store omstillinger for å utvikle bærekraftige måter å levere vann og strøm til stadig flere kunder. Markedsliberalisering, privatisering, fornybar energi, smartgrids, effektivitet og stordriftsfordeler er bare noen av temaene og utfordringene. Kiwa leverer et bredt utvalg tjenester til produsenter og leverandører av offentlige forsyningstjenester – og spesielt innenfor sektorene gass og drikkevann. Vi er eksperter innenfor naturgassektoren, på alt fra gassmålinger, biogass og hydrogendrift til utvikling av strømnett. Vi støtter deg i overgangen fra fossilt brensel til sol- og vindkraft, og i innføring og vedlikehold av teknologisk avanserte materialer, apparater og systemer for energi- og vannforsyning og bruk. Samtidig hjelper vi deg med å overholde forskrifter og lover som gjelder kvalitet, helse, sikkerhet og miljø.

  • Eksperter innen gass- og vannbransjen
  • Bredt spekter av tjenester
  • Bærekraft og kvalitet
Filter
Tjeneste
Marked
Services (112 results)
Avviksbehandling og rotårsaksanalyse

I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan oppnå bedre resultater for kunder, eiere og medarbeidere ved å utvikle effektiv og lærerik avviksbehandling og rotårsakanalyse.

Les mer
Tavlemøte

Tavlemøter er selve nerven i Lean. Bedrifter som lykkes med Lean bruker tavlemøter aktivt som møteplass for daglig styring, planlegging og oppfølging, nøkkeltall (KPI’er) problemløsning og forbedringer på alle nivåer i bedriften

Les mer
Avansert kalibrering av mekanisk utstyr med Coordinate Measuring Machine (CMM)

Vi har Norges mest nøyaktige målemaskin, CMM. Vi verifiserer kravene til produksjonen og gjennomfører avansert prototype oppmåling.

Les mer
Kalibrering av mekanisk utstyr

Sporbar kalibrering fra Kiwa. Vi har Norges mest nøyaktige målemaskin, CMM, og leverer kalibrering av mekanisk utstyr og avansert prototype oppmåling.

Les mer
Kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet

Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i ISO 9001 og en forutsetning for at bedrifter i dag skal være konkurransedyktige. Vi hjelper deg med å lykkes!

Les mer
Lean Sort belte

Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

Les mer
Ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001

Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001

Les mer
Kiwas Kjemikaliesjekk

Kiwas kjemikaliesjekk - en pakkeløsning for deg som vil vite status på egen kjemikaliehåndtering

Les mer
Building area workers
ISO 45001 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 er en anerkjent internasjonal standard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen . Kiwa sertifiserer din bedrift i henhold til NS-ISO 45001.

Les mer
Welding Manufacturing
Kvalitetskrav til smeltesveising - ISO 3834-2

Denne delen av NS-EN ISO 3834 definerer omfattende kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer bade i verksteder og på anleggsplasser.

Les mer
Utleie av sertifisert arbeidsmiljøleder

Innleie av en sertifisert arbeidsmiljøleder er en mulighet for din bedrift når dere skal etablere og implementere et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001, eller om dere har ønsker en ny giv i HMS-arbeidet. Kiwa har to sertifiserte arbeidsmiljøledere med lang erfaring innenfor HM, ledelse og arbeidsmiljø.

Les mer
Kiwas Risikohjelp

I forbindelse med at myndighetene har varslet økt tilsyn tilbyr vi nå en pakkeløsning på risikovurdering.

Les mer
Mikroskopi

Det er ikke alltid mulig å finne årsak til skaden ved det blotte øye. Vårt mikroskopirom er utstyrt med både stereolupe, lysmikroskopi og skanning elektronmikroskop med energidispersivt spektrometer (SEM-EDS).

Les mer
Oppfriskningskurs for revisorer

Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.

Les mer
Sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører

Kiwa er akkreditert for sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører iht. regelverket fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB): Temaveiledning om bruk av farlig stoff Del 2, Kjelanlegg for damp og hetvannsystemer.

Les mer
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
Vedlikehold av gassanlegg

Myndighetene stiller krav om at personell som skal utføre enkelt vedlikehold av gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Dette kurset er for de som skal vedlikeholde og skifte like for like komponenter i et gassanlegg med gass i gassfase.

Les mer
Inspeksjon av ståltau i skiheis og taubane

Kiwa er akkreditert for magnetisk induktiv prøving av taubaner. Inspeksjon av skiheisen/taubanen gir deg og dine gjester trygghet og sikkerhet i anlegget.

Les mer
Kalibrering av elektrisk måleutstyr

Sporbar og akkreditert kalibrering. Kalibrering på en rekke områder.

Les mer
HMS internrevisjon

Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.

Les mer
GDPR i ledelsessystemet

Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!

Les mer
Varme arbeider kurs

Ta vårt varme arbeider e-læringskurs for å bli sertifisert til arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister.

Les mer
IEC 62443 - Cybersikkerhet for Operasjonell Teknologi (OT)

Kurs i operasjonell teknologi og industriell cybersikkerhet. Få en god forståelse for IEC 62443 og hvordan du kan jobbe med å sikre dine OT-systemer. Etter kurset vil du være i stand til ta i bruk det du har lært i praksis i egen virksomhet. Kurset blir holdt på engelsk.

Les mer
lighthouse
On-site feltundersøkelse

Kiwa jobber ute i felt og leverer on-site laboratorietjenester for å møte kundenes behov.

Les mer