• Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid er et svært populært kurs. Lær hvordan systematisk HMS-arbeid i alle typer virksomheter kan utføres på en målrettet og effektiv måte slik at virksomheten forbedrer sine prestasjoner.
  Les mer
 • Kurset vil gjøre deg i stand til å bistå virksomheter med kartlegging og risikovurdering av støy og vibrasjoner i arbeidsmiljøet og foreslå tiltak og løsninger som fjerner eller reduserer støy- og vibrasjonseksponering.
  Les mer
 • Fra 1. juni 2017 skal alle sikkerhetsdatablader og fareetiketter være iht. kjemikalieregelverket CLP. Har din bedrift kontroll?
  Les mer
 • Kiwa utfører Phased Array, en avansert ultralydteknikk som brukes til å teste alt fra buttsveiser til komplekse geometrier.
  Les mer
 • Kiwas kjemikaliesjekk - en pakkeløsning for deg som vil vite status på egen kjemikaliehåndtering
  Les mer
 • CTOD er en avansert mekanisk testing som gir svært nøyaktige og representative verdier på bruddseighet
  Les mer
 • Møt kravene i Forskrift om ledelse og kvalitetsforbedring i helse- og omsorgstjenesten på en systematisk måte med ISO 9001 som verktøy.
  Les mer
 • Vi hjelper daglig bedrifter med å deklarere kjemikalier til produktregisteret ved Miljødirektoratet.
  Les mer
 • Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!
  Les mer
 • Kiwa hjelper deg med melding om klassifisering og merking av stoffer til det europeiske kjemikaliebyrådet ECHA. Våre rådgivere har lang erfaring med REACH og CLP-regelverket.
  Les mer
 • Kjemikaliekurs for deg som vil lære hvilke lover og krav som gjelder for din virksomhet, eller finne ut om dere faktisk følger disse i praksis.
  Les mer
 • Kiwa har lang og bred erfaring i forbindelse med bolter og festemateriell. Tidligere oppdrag inkluderer kvalitetssikring i forbindelse med produksjon og installasjon.
  Les mer
 • Hvordan lede arbeidet med å implementere ledelsessystemer for ytre miljø og/eller arbeidsmiljø iht. ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.
  Les mer
 • Skal din bedrift sertifiseres eller utvide dagens sertifisering til å omfatte flere standarder? Kom i gang raskt med SystemEasy for små og mellomstore bedrifter
  Les mer
 • Kommunen skal føre tilsyn med fyringsanlegg for gass. Kurset er for dem som skal utføre tilsynet ved slike anlegg. Det retter seg særlig mot feieren, men passer også for andre som trenger å vite mer om hvilket regelverk og krav som stilles til bygging av gassanlegg.
  Les mer
 • Miljøfyrtårnsertifisering er en enkel og rimelig vei til synligere miljøprofil. Vi hjelper deg med å bli miljøfyrtårnbedrift!
  Les mer
 • Risk management er en sentral del av mange virksomheter. Bli sertifisert Risk Manager med dette kurset.
  Les mer
 • Har du oversikt over hvilke kjemikalier dere faktisk har? Hender det at kjemikalier blir brukt uten å settes på plass igjen, eller at noen anskaffer et kjemikalie uten å følge innkjøpsrutinene?
  Les mer
 • Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.
  Les mer
 • Penetrant prøving (PT) er en av testmetodene innen NDT. Metoden kan brukes på alle materialer som ikke er sugende eller porøse, og avdekker sprekker og andre feiltyper som bryter overflaten (eksempelvis porer). PT brukes også til lekkasjeprøvning.
  Les mer