Å se det usynlige og forberede for det uventede

Regelmessig inspeksjon sikrer at medarbeidere, produksjon, eiendeler og miljøet er beskyttet. Fra inspeksjonene får du viktige data som kan brukes til å øke sikkerheten og forlenge utstyrets levetid. 

 • Betong og puss

  Vi har instrumentering og kompetanse innen tilstandskontroll og inspeksjon av betong og betongkonstruksjoner.

  Inspeksjon av betong
 • Heiskontroll

  Kiwa er Nordens ledende leverandør av periodisk sikkerhetskontroll og utfører årlig over 100 000 heiskontroller.

  Heiskontrollen
 • Overflatebehandling

  Kiwa har mange års erfaring med inspeksjon av overflater for å sikre god kvalitet på utført arbeid.

  Inspeksjon av overflatebehandling og korrosjon
 • Brann- og sprinkleranlegg

  Kiwa gjennomfører inspeksjon av automatiske slokkeanlegg og brannteknisk tilstandsvurdering av bygninger.

  Brannteknisk tilstandsvurdering og inspeksjon
 • Vindturbiner

  Kiwa kontrollerer årlig utstyr i over 1500 vindturbiner i Norden. Leveransene gjelder i hovedsak sertifisering av nye installasjoner og årlig inspeksjon / sakkyndige kontroller.

  Inspeksjon av vindturbiner
 • Tanker

  Kiwa foretar tankinspeksjon både på trykktanker og atmosfæriske lagertanker i henhold til forskrift om farlig stoff eller tankforskriften.

  Inspeksjon av tanker
 • Kjelanlegg

  Kiwa tilbyr førstegangsinspeksjon og systematisk tilstandskontroll av kjelanlegg i henhold til forskrift om farlig stoff.

  Inspeksjon av kjelanlegg
 • Kvalifisering av sveiseprosedyrer

  Kiwa utfører akkreditert testing og godkjenning av WPQR (sveiseprosedyrer) i henhold til NS-EN ISO 17020.

  Kvalifisering av sveiseprosedyrer
 • bruinspeksjon
  Bruer

  Kiwa leverer inspeksjonstjenester i forbindelse med nye og eksisterende bruanlegg. Vi sikrer at bruer bygges riktig og fører ettersyn med tilstanden.

  Inspeksjon av bruanlegg
 • Trykkpåkjent utstyr

  Kiwa er utpekt som uavhengig inspeksjonsorgan for trykkpåkjent utstyr og annet utstyr som kommer inn under forskrift om farlig stoff.

  Inspeksjon av trykkpåkjent utstyr