Alle våre kontrollører har gjennomført GWO-opplæring, samt interne sikkerhetskurs der det er krav om dette. Det betyr at vi har mulighet til å operere selvstendig inne i anleggene.

Kiwa benytter kontrollører som har lang erfaring i sakkyndig kontroll av heiser, taljer, kraner og opphengfester, akkreditert inspeksjon av akkumulatorer/trykksatt utstyr og 3. parts kontroll av stiger, sikkerhets vaiere/skinner og evakueringsutstyr. 

Vi kan også bistå våre kunder med materialtesting i laboratoriet, generell NDT-inspeksjon, FROSIO-inspeksjoner samt sveiseinspeksjon. 

Kiwa har også en egen avdeling for rådgivning i forhold til valg av materialer, overflatebehandling, levetidsberegninger og vi kan bistå med prosjekter for levetidsforlegning av eldre anlegg med tilhørende utstyr.