Kvalitet, troverdighet og samsvar

Sertifisering kan være et nyttig verktøy for å styrke troverdigheten til selskapet. Våre sertifikater og rapporter er anerkjente kvalitetsmerker, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg gir de organisasjonen din varig motivasjon for kontinuerlig forbedring. Sertifikatet er ditt bevis på at dine produkter og tjenester er i samsvar med relevante bransjekrav, standarder og normer. I enkelte bransjer er sertifisering lovpålagt eller kontraktsfestet. 

 • Sertifisering av ledelsessystem

  Skal du sertifisere ditt ledelsessystem? Med mer enn 800 sertifiserte bedrifter i Norge er Kiwa et trygt valg.

  Sertifisering av ledelsessystem
 • Teknisk kontrollorgan

  Vi er utpekt som Teknisk Kontrollorgan for byggevarer og trykkpåkjent utstyr. Kiwa er et trygt valg når du skal CE-merke dine produkter.

  Teknisk kontrollorgan (CE-merking)
 • Sertifisering av personell

  Skal du sertifisere dine ansatte? Da er Kiwa et lett valg. Vi er akkreditert iht. ISO 17024 for sertifisering av personell etter en rekke standarder.

  Sertifisering av personell
 • Mattrygghet og akvakultur

  Kontinuerlig fokus på trygg mat bidrar til å sikre bedrifters omdømme, påvirke lønnsomheten og i ytterste konsekvens bedriftens fremtid.

  Sertifisering for mattrygghet
 • Sertifisering av foretak

  Vi sertifiserer foretak i henhold til forskriften om administrative ordninger og FG-910 Sprinkleranlegg. Vi bistår også ved Nordtest - NTO-registrering av foretak.

  Sertifisering av foretak
 • Sertifiserte bedrifter

  Kiwa er et ledende sertifiseringsorgan i Norge og i Europa. Ønsker du å finne ut om et sertifikat er gyldig, eller vite mer om hvilke bedrifter vi har sertifisert? Da kan du kontakte oss.

  Kiwa-sertifiserte bedrifter