Kvalitet, troverdighet og samsvar

Sertifisering kan være et nyttig verktøy for å styrke troverdigheten til selskapet. Våre sertifikater og rapporter er anerkjente kvalitetsmerker, både nasjonalt og internasjonalt. I tillegg gir de organisasjonen din varig motivasjon for kontinuerlig forbedring. Sertifikatet er ditt bevis på at dine produkter og tjenester er i samsvar med relevante bransjekrav, standarder og normer. I enkelte bransjer er sertifisering lovpålagt eller kontraktsfestet.

 • Sertifisering av ledelsessystem

  Skal du sertifisere ditt ledelsessystem? Med mer enn 800 sertifiserte bedrifter i Norge er Kiwa et trygt valg.

  Sertifisering av ledelsessystem
 • Teknisk kontrollorgan

  Vi er utpekt som Teknisk Kontrollorgan for byggevarer og trykkpåkjent utstyr. Kiwa er et trygt valg når du skal CE-merke dine produkter.

  Teknisk kontrollorgan (CE-merking)
 • Sertifisering av personell

  Skal du sertifisere dine ansatte? Da er Kiwa et lett valg. Vi er akkreditert iht. ISO 17024 for sertifisering av personell.

  Sertifisering av personell
 • Sertifisering av foretak

  Vi sertifiserer foretak i henhold til forskriften om administrative ordninger og FG-910 Sprinkleranlegg. Vi bistår også ved Nordtest - NTO-registrering av foretak.

  Sertifisering av foretak
 • Sertifiserte bedrifter

  Kiwa er et ledende sertifiseringsorgan i Norge og i Europa. Ønsker du å finne ut om et sertifikat er gyldig, eller vite mer om hvilke bedrifter vi har sertifisert? Da kan du kontakte oss.

  Les mer