Vi kontrollerer og dokumenterer at dine ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette gir trygghet og kvalitet i bedriftens arbeidsprosesser, og gir konkurransefortrinn og økt tillit i markedet.

Sammen med våre samarbeidspartnere har vi et landsdekkende sertifiseringstilbud i henhold til en rekke standarder, regelverk og normer.

Akkreditert sertifisering

Kiwa er akkreditert i henhold til NS-EN ISO/IEC 17024 for en rekke personellsertifiseringer. Se oversikt over våre godkjenninger for mer informasjon.