Vi kontrollerer og dokumenterer at dine ansatte har nødvendig kompetanse til å utføre sine arbeidsoppgaver. Dette gir trygghet og kvalitet i bedriftens arbeidsprosesser, og gir konkurransefortrinn og økt tillit i markedet.
Sammen med våre samarbeidspartnere har vi et landsdekkende sertifiseringstilbud i henhold til en rekke standarder, regelverk og normer.

  • Sertifisering av sveisere iht. en rekke standarder
  • Sertifisering av sveiseoperatører iht. NS-EN ISO 14732
  • Sertifisering av hardloddere iht. NS-EN 13585
  • Sertifisering av plastsveisere iht. NS-416-1 og NS-EN 13067
  • Sertifisering av NDT Operatører iht. NS-EN ISO 9712 / Nordtest
  • Sertifisering av driftsinspektører iht. NS-415
  • Sertifisering av montører, gassteknikere og faglig leder iht. Norsk Gassnorm
  • Sertifisering iht. FG 900 – Automatiske slokkesystemer (sprinkler)
  • Sertifisering i henhold til FG-750:1 (Automatiske brannalarmanlegg)
  • Sertifisering av kjelpassere og kjeloperatører