Kurs

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Utvalgte kurs i kvalitet

Se alle
 • Sertifisering
 • Populært
Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 17 400
Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Les mer
 • Sertifisering
Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 19 200
Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring

Dette er kurset for deg som skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs er du godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Revisjonsledelse (KV8)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 19 200
Revisjonsledelse (KV8)

Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.

Les mer

Kvalitetslederskolen

Komplett etterutdanning i kvalitetsledelse og ISO 9001. Oppnå personlig sertifisering som Quality Manager, Quality Auditor og Risk Manager. 

Les mer om Kvalitetslederskolen

Utvalgte kurs i HMS og arbeidsmiljø

Se alle
 • Populært
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 18 200
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)

Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.

Les mer
Sikkerhet og beredskap (V170)
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)
 • Klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 17 400
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.

Les mer

HMS Verneingeniørskolen

Med over 400 deltakere de siste 5 årene er HMS Verneingeniørskolen Norges mest populære etterutdanningstilbud innen HMS. 

HMS Verneingeniørskolen

Utvalgte kurs i bærekraft og miljø

Se alle
 • Populært
Grunnkurs i bærekraftig utvikling
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 8 900
Grunnkurs i bærekraftig utvikling

Du får en innføring i begrepet bærekraftig utvikling og hvordan FNs bærekraftsmål kan integreres i bedriftens ledelsessystem, og hva som er viktig for å lykkes.

Les mer
Bærekraftsmål i bedriftens strategi
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 6 400
Bærekraftsmål i bedriftens strategi

Kurset gjør deg i stand til å lykkes med å forankre bærekraftsmålene dere har satt dere i bedriftens strategi.

Les mer
Bærekraftsrapportering
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 6 400
Bærekraftsrapportering

Du får en innføring i hva som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsrapportering.

Les mer

Utvalgte Lean-kurs

Se alle
 • Sertifisering
 • Populært
Lean Gult Belte
 • Klasserom
Lean Gult Belte

Forbedringsarbeidet er sentralt og helt nødvendig i alle virksomheter, og Lean er den mest brukte metoden i dette arbeidet, også internasjonalt. På vårt kurs får du den grunnleggende kompetansen om de viktigste verktøyene i Lean-metodikken.

Les mer
 • Sertifisering
Lean Grønt belte
 • Klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 11 300
Lean Grønt belte

Lean Grønt belte fra Kiwa er det rette valget for deg som skal lede forbedringsarbeid i egen enhet. Dette er et fordypningskurs i Lean og bygger på Lean Gult Belte.

Les mer
 • Sertifisering
Lean Sort belte
 • Klasserom
 • 8 dager
 • fra kr 41 850
Lean Sort belte

Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

Les mer

Utvalgte kurs i kjemikalier

Se alle
Innføring i trygg kjemikaliehåndtering
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 2 200
Innføring i trygg kjemikaliehåndtering

Kurset vil gi deg en generell innføring i trygg kjemikaliehåndtering. Her er din og dine kollegaers sikkerhet i fokus, og vi vil se på hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å håndtere, lagre og avhende ulike kjemikalier trygt.

Les mer
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 19 200
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering

Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.

Les mer
Trygg kjemikaliehåndtering på 1-2-3 - Online kurspakke
 • Virtuelt klasserom
Trygg kjemikaliehåndtering på 1-2-3 - Online kurspakke

Onlinekurs i trygg kjemikaliehåndtering. Dette er kurspakken for deg som omgås eller bruker kjemikalier og ønsker en grunnleggende forståelse, økt kunnskap og praktisk opplæring i kjemikaliehåndtering.

Les mer

Utvalgte FG-kurs

Se alle
 • Sertifisering
FG-900 installasjon av automatiske slokkesystemer - Sprinkler
 • Nettkurs + klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 20 580
FG-900 installasjon av automatiske slokkesystemer - Sprinkler

Kiwa tilbyr sertifikatrettet online-opplæring innen automatiske slokkesystmer (sprinker) i henhold til FG-krav (FG-900).

Les mer
 • Sertifisering
FG-750 Automatiske brannalarmanlegg
 • Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 12 950
FG-750 Automatiske brannalarmanlegg

Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - sprinkler (online)
 • Virtuelt klasserom
 • 10 dager
 • fra kr 39 375
FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - sprinkler (online)

Kurs for personell som prosjekterer automatiske slokkeanlegg i henholdt til FG-900.

Les mer

Utvalgte gasskurs

Se alle
 • Sertifisering
Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1
 • Nettkurs + klasserom
 • 8 dager
 • fra kr 33 900
Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1

Installasjon av anleggstype 1. Både teoretisk og prakstisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat. HMS delen av kurset tas som nettkurs før kurset begynner.

Les mer
 • Sertifisering
Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2
 • Nettkurs + klasserom
 • 9 dager
 • fra kr 36 300
Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2

Kurs i henhold til Gassnormens krav til Gasstekniker II sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av anleggstype 2. Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker II.

Les mer
 • Sertifisering
Kontrollør - gassmåling før entring og arbeid
 • Nettkurs + klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 15 800
Kontrollør - gassmåling før entring og arbeid

Kurs for personell som skal foreta målinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledning e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer

Utvalgte kurs i sveising og sveiseinspeksjon

Se alle
IWI-B/S Internasjonal Sveiseinspektør
 • Nettkurs + klasserom
 • 25 dager
 • fra kr 101 900
IWI-B/S Internasjonal Sveiseinspektør

Kurs i IWI-S (Standard level) er basert på IIW Guideline IAB 041r5-19. Etter bestått kurs får du et internasjonalt diplom som gir deg mulighten til å jobbe som sveiseinspektør innen forskjellige applikasjoner og for forskjellige bransjer.

Les mer
IWI-C Internasjonal Sveiseinspektør
 • Nettkurs + klasserom
IWI-C Internasjonal Sveiseinspektør

Kurs i IWI-C (omfattende nivå) er for deg som skal kvalifisere deg som sveiseinspektør og samtidig ønsker å fylle den viktige rollen som sveiseinspektør innen forskjellige applikasjoner og for forskjellige bransjer.

Les mer
 • Sertifisering
Sveisekurs som leder til sertifisering
 • Klasserom
Sveisekurs som leder til sertifisering

Ønsker du å lære mer om de enkelte sveisemetodene og materialer? Vi har sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og materialer.

Les mer

Utvalgte kurs i NDT

Se alle
 • Sertifisering
NDT Visuell prøving (VT), Nivå 1+2
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
 • fra kr 30 311
NDT Visuell prøving (VT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen visuell testing gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer
 • Sertifisering
NDT Penetrant testing (PT), Nivå 1+2
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
 • fra kr 28 055
NDT Penetrant testing (PT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen penetrant testing gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer
 • Sertifisering
NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 1+2
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
 • fra kr 29 506
NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen magnetpulvertesting gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer

FROSIO-kurs

Se alle
Introkurs Overflatebehandling - Forkurs FROSIO
 • Bedriftsinternt
Introkurs Overflatebehandling - Forkurs FROSIO

God forståelse for utfordringer knyttet til overflatebehandling og korrosjon kan gi både kortsiktige og langsiktige besparelser. Vi gir deg en enkel innføring i hvorfor overflatebehandling er viktig og hva som fører til et vellykket resultat.

Les mer
 • Sertifisering
FROSIO Overflatebehandling
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 34 200
FROSIO Overflatebehandling

Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Nå som e-læring og én uke kurssamling i klasse.

Les mer
 • Sertifisering
FROSIO Isolasjon
 • Klasserom
 • 10 dager
 • fra kr 34 200
FROSIO Isolasjon

Fra 2019 er det krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig.

Les mer

Kurs i varmt arbeid

 • Sertifisering
Kurs i varme arbeider
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 2 350
Kurs i varme arbeider

Ta vårt varme arbeider e-læringskurs for å bli sertifisert til arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister.

Les mer

Drikkevannskurs

Drikkevannsproduksjon og -kontroll
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 6 900
Drikkevannsproduksjon og -kontroll

Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore. Dette e-læringskurset hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet.

Les mer
Drikkevannskurs - fordypning i praktisk laboratoriearbeid
 • Bedriftsinternt
Drikkevannskurs - fordypning i praktisk laboratoriearbeid

Kurset passer for deg som er ansvarlig for og/eller regelmessig utfører prøvetaking og analyser. Dette kurset er primært et påbygningskurs tilpasset kontroll av drikkevann offshore.

Les mer

Kurs for kjeloperatører og kjelpassere

 • Sertifisering
Kjeloperatør (trinn 1)
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 8 900
Kjeloperatør (trinn 1)

E-lærings-kjeloperatørkurs for selvstendig drift av kjelanlegg under 0,5MW og for kjeloperatører som drifter større anlegg under ledelse av kjelpasser.

Les mer
 • Sertifisering
Kjelpasser (trinn 2)
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 8 900
Kjelpasser (trinn 2)

E-læringskurs for drift av kjelanlegg på 110ºC eller mer, og med effekt på 0,5MW eller mer.

Les mer
 • Sertifisering
Oppdateringkurs - Drift av kjelanlegg
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 8 900
Oppdateringkurs - Drift av kjelanlegg

Oppdateringkurs beregnet på personell som ikke oppfyller krav til resertifisering av sitt sertifikat eller personer som skal resertifiseres og som ønsker en oppdatering av stoffet før eksamen. Kurset omfatter repetisjon av aktuelt kjelerelatert stoff samt orientering om dagens regelverk/forskrifter.

Les mer

Kurs i trykkluftsflasker

 • Sertifisering
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt
 • Klasserom
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - kompositt

Kursinnholdet er bygget opp rundt europeiske normer for utførelse og kontroll av komposittbeholdere.

Les mer
 • Sertifisering
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall og kompositt
 • Klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 15 950
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall og kompositt

Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.

Les mer