Kurs

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Utvalgte kurs i kvalitet

Se alle
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 3 dager
Kvalitetsledelse 1 - Grunnkurs i kvalitetsledelse

Kvalitetsledelse 1 gir deg grunnleggende kunnskap om prinsipper for kvalitetsledelse og hvordan jobbe med kvalitetssystemer i praksis.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
Kvalitetsledelse 2 – Implementering, ledelse og forbedring

Dette er kurset for deg som skal jobbe med oppbygging, implementering, ledelse og forbedring av ledelsessystemer iht. ISO 9001. Etter fullført kurs er du godt rustet til å ta fatt på oppgaven som ansvarlig for et ledelsessystem.

Les mer
 • Sertifisering
 • Populært
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 4 dager
Revisjonsledelse (KV8)

Kurset gjør deg i stand til å planlegge og lede revisjoner av ledelsessystemer iht. ISO 9001 kvalitetsledelse, ISO 14001 miljøledelse og ISO 45001 arbeidsmiljø.

Les mer

Kvalitetslederskolen

Komplett etterutdanning i kvalitetsledelse og ISO 9001. Oppnå personlig sertifisering som Quality Manager, Quality Auditor og Risk Manager. 

Les mer om Kvalitetslederskolen

Utvalgte kurs i HMS og arbeidsmiljø

Se alle
 • Populært
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 2 dager
Systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling (V090)

Vårt kurs i systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling er veldig populært. Du lærer hva som er viktig for å lykkes med systematisk HMS-arbeid og bærekraftig utvikling.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Sikkerhet og beredskap (V170)

Du lærer hva som er viktig å ta hensyn til for å lykkes med risikostyring inkludert beredskap, og å sikre læring og erfaringsoverføring etter uønskede hendelser.

Les mer
 • Populært
 • Klasserom
 • 4 dager
Revisjonsledelse og HMS-revisjon (V190)

Nytteverdien av å gjennomføre HMS-revisjoner er betydelig, du bør derfor ikke gå glipp av muligheten til å lære hva som er viktig for å lykkes med dette. Revisjoner med fokus på bærekraftigutvikling kan også integreres i bedriftens HMS-revisjoner.

Les mer

HMS Verneingeniørskolen

Med over 400 deltakere de siste 5 årene er HMS Verneingeniørskolen Norges mest populære etterutdanningstilbud innen HMS. 

HMS Verneingeniørskolen

Utvalgte kurs i bærekraft og miljø

Se alle
 • Populært
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 1 dag
Grunnkurs i bærekraftig utvikling

Du får en innføring i begrepet bærekraftig utvikling og hvordan FNs bærekraftsmål kan integreres i bedriftens ledelsessystem, og hva som er viktig for å lykkes.

Les mer
 • Nyhet
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Åpenhetsloven i praksis

Åpenhetsloven skal bidra til å fremme bedriftens respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. På kurset får du innspill til hvordan dette kan implementeres i bedriftens eksisterende ledelsessystem for eksempel HMS-internkontrollsystemet.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Bærekraftsrapportering

Du får en innføring i hva som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsrapportering.

Les mer

Utvalgte kurs i kjemikalier

Se alle
 • Virtuelt klasserom
Innføring i trygg kjemikaliehåndtering

Kurset vil gi deg en generell innføring i trygg kjemikaliehåndtering. Her er din og dine kollegaers sikkerhet i fokus, og vi vil se på hvilke konkrete tiltak som må gjøres for å håndtere, lagre og avhende ulike kjemikalier trygt.

Les mer
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 5 dager
Kjemisk helsefare og bærekraftig kjemikaliehåndtering (V130)

Du lærer hvordan bedrifter kan lykkes med bærekraftig kjemikaliehåndtering og å redusere helse- og miljøfarer knyttet til kjemikaliebruk.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
Trygg kjemikaliehåndtering på 1-2-3 - Online kurspakke

Onlinekurs i trygg kjemikaliehåndtering. Dette er kurspakken for deg som omgås eller bruker kjemikalier og ønsker en grunnleggende forståelse, økt kunnskap og praktisk opplæring i kjemikaliehåndtering.

Les mer

Utvalgte FG-kurs

Se alle
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 3 dager
FG-900 Utførelse: Installasjon av automatiske slokkesystemer

Fleksibel sertifikatrettet opplæring innen automatiske slokkesystemer (sprinkler) i henhold til FG-krav (FG-900).  

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 4 dager
FG-750 Automatiske brannalarmanlegg

Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 10 dager
FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - sprinkler

Kurs for personell som prosjekterer automatiske slokkeanlegg i henholdt til FG-900.

Les mer

Utvalgte gasskurs

Se alle
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 8 dager
Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1

Installasjon av anleggstype 1. Både teoretisk og prakstisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat. HMS delen av kurset tas som nettkurs før kurset begynner.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 9 dager
Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2

Kurs i henhold til Gassnormens krav til Gasstekniker II sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av anleggstype 2. Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker II.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
Gassmåling før entring og arbeid

Kurs for personell som skal foreta målinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledning e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer

Utvalgte kurs i sveising og sveiseinspeksjon

Se alle
 • Nettkurs + klasserom
 • 23 dager
IWI-B/S Internasjonal Sveiseinspektør

Kurs i IWI-S (Standard level) er basert på IIW Guideline IAB 041r5-19. Etter bestått kurs får du et internasjonalt diplom som gir deg mulighten til å jobbe som sveiseinspektør innen forskjellige applikasjoner og for forskjellige bransjer.

Les mer
 • Nettkurs + klasserom
IWI-C Internasjonal Sveiseinspektør

Kurs i IWI-C (omfattende nivå) er for deg som skal kvalifisere deg som sveiseinspektør og samtidig ønsker å fylle den viktige rollen som sveiseinspektør innen forskjellige applikasjoner og for forskjellige bransjer.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
Sveisekurs som leder til sertifisering

Ønsker du å lære mer om de enkelte sveisemetodene og materialer? Vi har sveisekurs i alle manuelle sveisemetoder og materialer.

Les mer

Utvalgte kurs i NDT

Se alle
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
NDT Visuell prøving (VT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen visuell testing gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
NDT Penetrant testing (PT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen penetrant testing gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 7 dager
NDT Magnetpulver testing (MT), Nivå 1+2

Kiwas videobaserte NDT-kurs innen magnetpulvertesting gir deg grunnlag for sertifisering som NDT-operatør i henhold til NS-EN ISO 9712 / Nordtest.

Les mer

FROSIO-kurs

Se alle
 • Bedriftsinternt
Introkurs Overflatebehandling - Forkurs FROSIO

God forståelse for utfordringer knyttet til overflatebehandling og korrosjon kan gi både kortsiktige og langsiktige besparelser. Vi gir deg en enkel innføring i hvorfor overflatebehandling er viktig og hva som fører til et vellykket resultat.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 dager
FROSIO Overflatebehandling

Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Nå som e-læring og én uke kurssamling i klasse.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 10 dager
FROSIO Isolasjon

Fra 2019 er det krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig.

Les mer

Kurs i varmt arbeid

 • Sertifisering
 • Nettkurs - start når du vil
Varme arbeider kurs

Ta vårt varme arbeider e-læringskurs for å bli sertifisert til arbeid hvor det benyttes åpen ild, oppvarming eller utstyr som lager gnister.

Les mer

Drikkevannskurs

 • Nettkurs - start når du vil
Drikkevannsproduksjon og -kontroll

Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore. Dette e-læringskurset hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet.

Les mer
 • Bedriftsinternt
Drikkevannskurs - fordypning i praktisk laboratoriearbeid

Kurset passer for deg som er ansvarlig for og/eller regelmessig utfører prøvetaking og analyser. Dette kurset er primært et påbygningskurs tilpasset kontroll av drikkevann offshore.

Les mer

Kurs for kjeloperatører og kjelpassere

 • Sertifisering
 • Nettkurs - start når du vil
Kjeloperatør (trinn 1)

E-lærings-kjeloperatørkurs for selvstendig drift av kjelanlegg under 0,5MW og for kjeloperatører som drifter større anlegg under ledelse av kjelpasser.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs - start når du vil
Kjelpasser (trinn 2)

E-læringskurs for drift av kjelanlegg på 110ºC eller mer, og med effekt på 0,5MW eller mer.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs - start når du vil
Oppdateringkurs - Drift av kjelanlegg

Oppdateringkurs beregnet på personell som ikke oppfyller krav til resertifisering av sitt sertifikat eller personer som skal resertifiseres og som ønsker en oppdatering av stoffet før eksamen. Kurset omfatter repetisjon av aktuelt kjelerelatert stoff samt orientering om dagens regelverk/forskrifter.

Les mer

Kurs i trykkluftsflasker

 • Sertifisering
 • Klasserom
Kontroll av bærbare trykkluftflasker - metall og kompositt

Kursinnholdet bygger på retningslinjer fra Direktoratet for Arbeidstilsynet og gjeldende europeiske normer. Større deler av kurset er relevant for personell som kontrollerer tilsvarende beholdere for annen bruk enn pusteluft, f.eks. gassbeholdere.

Les mer