Miljøledelse

Samfunnet blir stadig mer opptatt av å bevare miljøet. Du har kanskje også merket at stadig flere kunder forventer at din bedrift kan dokumentere at dere jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Våre kurs gjør deg i stand til å møte slike krav og forventninger.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Med fokus på miljøledelse kan du skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Samtidig kan du høste andre fordeler, som reduserte kostander og en mer effektiv drift. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)
  • Klasserom - Virtuelt klasserom
  • 5 dager
  • fra 19 200,00
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)
  • Klasserom - Virtuelt klasserom
  • 5 dager
  • fra 19 200,00
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
Miljøaspektanalysen - hjertet i miljøledelsessystemet
  • Bedriftsinternt
Miljøaspektanalysen - hjertet i miljøledelsessystemet

Lærer deg verktøy for systematisk kartlegging av virksomhetens miljøprestasjon

Les mer
Takk for topp hjelp, og supre kurs :)
Emma Bersvendsen, Miljøleder, Departementenes Sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS)
Miljøledelse 1
  • Klasserom
Miljøledelse 1

På kurset lærer du å bruke verktøy til systematisk kartlegging av virksomhetens miljøprestasjon, og får kunnskap om hvilke tiltak som gir økt verdi.

Les mer
Miljøledelse 2
  • Klasserom
Miljøledelse 2

Lær hvordan du kan jobbe med systematisk forbedringsarbeid, og få kunnskap om hvordan du skal øke miljøprestasjonen i tråd med kvalitetstankegangen. Å jobbe kontinuerlig med miljøarbeidet, gir erfaringsmessig effektive miljøtiltak, økt miljøfokus, økt lønnsomhet og et bedre omdømme internt og eksternt.

Les mer