Miljøledelse

Samfunnet blir stadig mer opptatt av å bevare miljøet. Du har kanskje også merket at stadig flere kunder forventer at din bedrift kan dokumentere at dere jobber systematisk med å redusere belastningen på miljøet. Våre kurs gjør deg i stand til å møte slike krav og forventninger.

Alle bedrifter har en påvirkning på miljøet. Med fokus på miljøledelse kan du skape varige konkurransefortrinn og et godt omdømme. Samtidig kan du høste andre fordeler, som reduserte kostander og en mer effektiv drift. 

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (3 results)
  • Klasserom - Virtuelt klasserom
  • 5 Dag(er)
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
  • Klasserom - Virtuelt klasserom
  • 5 Dag(er)
Ledelsessystemer for arbeidsmiljø og ytre miljø (V120)

Du lærer hva som kjennetegner beste praksis i det systematiske HMS-arbeidet, og hvordan et ledelsessystem for arbeidsmiljø og ytre miljø kan bidra til bærekraftig omstilling.

Les mer
  • Nyhet
  • Nettkurs + virtuelt klasserom
  • 1 Dag(er)
ISO 14001 - Innføring i miljøledelse

Lær hvordan miljøledelse kan hjelpe dere å jobbe systematisk med å forbedre bedriftens miljøprestasjoner.

Les mer