Styringssystemer

Du ønsker å lykkes i markedet og møte stadig skiftende kundekrav. Det fordrer klart definerte prosesser og kontinuerlige forbedringer i alle ledd – fra utvikling til salg. Et kvalitetsstyringssystem som er akseptert internasjonalt og/eller av markedssektoren, samler alle viktige opplysninger i selskapet og gir en generell forbedring av forretningsdriften. Det hjelper alle ansatte i organisasjonen til å bli bevisste på hva de gjør, hvordan og når de gjør det, og hvorfor de gjør det akkurat slik. Dermed bringer det med seg gjennomsiktighet, effektivitet, medarbeidertilfredshet, forbedret risikovurdering og -styring, lønnsomhet og mer tilfredse kunder. Styringssystemer gjør at du systematisk kan forbedre kvalitetsstyringen, miljø- og samfunnsinnsatsen, helse, sikkerhet og bransjespesifikke emner. Kiwa gjennomgår hele prosessen sammen med deg, fra innhentingen av opplysningene til utstedelsen av sertifikatet.

  • Økt effektivitet og kundetilfredshet
  • Forbered virksomheten
  • Økt
Filter
Tjeneste
Marked
Services (89 results)
Grunnopplæring i arbeidsmiljø

Lovpålagt HMS-kurs. Arbeidsmiljøloven stiller krav til arbeidsmiljøopplæring for arbeidsgivere, verneombud og medlemmer i AMU i bedrifter med over 30 ansatte.

Les mer
Avviksbehandling og rotårsaksanalyse

I dette kurset får du innsikt i hvordan du kan oppnå bedre resultater for kunder, eiere og medarbeidere ved å utvikle effektiv og lærerik avviksbehandling og rotårsakanalyse.

Les mer
Kjemikalier – Introduksjon til plikter og krav (e-læring)

Ta vårt e-læringskurs for deg med kjemikalieansvar, og lær deg de viktigste lovene og forskriftene på kjemikalieområdet.

Les mer
Tavlemøte

Tavlemøter er selve nerven i Lean. Bedrifter som lykkes med Lean bruker tavlemøter aktivt som møteplass for daglig styring, planlegging og oppfølging, nøkkeltall (KPI’er) problemløsning og forbedringer på alle nivåer i bedriften

Les mer
Modenhetsundersøkelse og selvevaluering

Hvor moden er din virksomhet, og hvilke utfordringer kan være knyttet til å utvikle og implementere et ledelsessystem for kvalitet, miljø eller arbeidsmiljø? Det får du svar på i denne modenhetsundersøkelsen.

Les mer
Ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001

Våre erfarne rådgivere kan gi råd og veilede din bedrift med å utvikle, implementere og vedlikeholde et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. kravene i ISO 45001

Les mer
Lean Sort belte

Etter dette kurset vil du være en sentral ressurs innen Lean, enten som leder eller du har et ansvar som Lean manager. Du skal være i stand til å utarbeide en god plan, lede arbeidet og sikre en god implementering av Lean i bedriften din.

Les mer
Kontinuerlig forbedring av ledelsessystemet

Kontinuerlig forbedring er et viktig prinsipp i ISO 9001 og en forutsetning for at bedrifter i dag skal være konkurransedyktige. Vi hjelper deg med å lykkes!

Les mer
Building area workers
ISO 45001 - Sertifisering av ledelsessystem for arbeidsmiljø

ISO 45001 er en anerkjent internasjonal standard for helse og sikkerhet på arbeidsplassen . Kiwa sertifiserer din bedrift i henhold til NS-ISO 45001.

Les mer
Welding Manufacturing
Kvalitetskrav til smeltesveising - ISO 3834-2

Denne delen av NS-EN ISO 3834 definerer omfattende kvalitetskrav for smeltesveising av metalliske materialer bade i verksteder og på anleggsplasser.

Les mer
Utleie av sertifisert arbeidsmiljøleder

Innleie av en sertifisert arbeidsmiljøleder er en mulighet for din bedrift når dere skal etablere og implementere et ledelsessystem for arbeidsmiljø iht. ISO 45001, eller om dere har ønsker en ny giv i HMS-arbeidet. Kiwa har to sertifiserte arbeidsmiljøledere med lang erfaring innenfor HM, ledelse og arbeidsmiljø.

Les mer
Cybersikkerhet for industrielle automatiserings‐ og kontrollsystemer (gratis)

Gratis webinar om operasjonell teknologi (OT) og industriell cybersikkerhet iht. IEC 62443. 

Les mer
Oppfriskningskurs for revisorer

Dette kurset gjør deg i stand til å få enda mer ut av revisjoner i din virksomhet.

Les mer
Ytre miljø, bærekraftig utvikling og samfunnsansvar (V100)

Du lærer hvordan bedrifter kan redusere sin miljøpåvirkningen for å fremme virksomhetens samfunnsansvar.

Les mer
GAP analyse - ISO 27001

Vi hjelper deg med GAP-analyse for ISO 27001, ledelsessystemer for informasjonssikkerhet.

Les mer
IEC 62443 - Cybersikkerhet for Operasjonell Teknologi (OT)

Kurs i operasjonell teknologi og industriell cybersikkerhet. Få en god forståelse for IEC 62443 og hvordan du kan jobbe med å sikre dine OT-systemer. Etter kurset vil du være i stand til ta i bruk det du har lært i praksis i egen virksomhet. Kurset blir holdt på engelsk.

Les mer
GDPR i ledelsessystemet

Vi viser hvordan man praktisk kan håndtere de nye personvernreglene i organisasjonens ledelsessystem. Det du trenger å vite på én dag!

Les mer
HMS internrevisjon

Trenger du hjelp til å gjennomføre interne HMS-revisjoner? Våre erfarne revisorer kan bistå din bedrift med å planlegge og gjennomføre effektive revisjoner.

Les mer
SystemEasy – Raskeste vei til kvalitetssystem

Skal din bedrift sertifiseres eller utvide dagens sertifisering til å omfatte flere standarder? Kom i gang raskt med SystemEasy for små og mellomstore bedrifter

Les mer
Sikkerhetsdatablad (SDS)

Kiwas erfarne rådgivere bistår daglig bedrifter med å utarbeide sikkerhetsdatablader som tilfredsstiller norske og europeiske regelverk.

Les mer
ISO 22000 – Sertifisering av ledelsessystem for mattrygghet

En ISO 22000-sertifisering med Kiwa sikrer kontroll på mathygiene, møter kundekrav og øker fortjenesten.

Les mer
Auditor in field of wind energy windmill
ISO 50001 - Sertifisering av styringssystem for energiledelse

Spar penger og skån miljøet med bedre energiledelse. En ISO 50001-sertifisering hjelper deg med å redusere energiforbruket, utslipp og andre miljøpåvirkninger.

Les mer
Arbeidsmiljøutvalg (AMU-kurs)

Hvordan lykkes med AMU-arbeidet for å sikre at AMU blir en nyttig møteplass i din bedrift? Hos oss kan du delta på en onlinesamling over en halv dag. Her får du grunnleggende innføring i AMU sin rolle og oppgaver, samt kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Les mer
FROSIO eksamen - overflate

Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen

Les mer