Cybersikkerhet for industrielle automatiserings‐ og kontrollsystemer (gratis)

  • 1 dag
  • Grunnleggende

Gratis webinar om operasjonell teknologi (OT) og industriell cybersikkerhet iht. IEC 62443. Meld deg på og få tips til hva du kan gjøre for å sikre dine OT-systemer.

Webinaret holdes på engelsk.

Cybersikkerhet for industrielle automatiserings‐ og kontrollsystemer (gratis)
Nettkurs - start når du vil
I korte trekk:
  • Få kjennskap til IEC 62443
  • Forskjellene mellom IT og OT
  • Hvordan sikre operasjonell teknologi
The item has been added to your shopping cart.

Cybersikkerhet for industrielle automatiserings‐ og kontrollsystemer (gratis)

Go to Cart