Cybersikkerhet for industrielle automatiserings‐ og kontrollsystemer (gratis)

  • 1 dag
  • Grunnleggende

Gratis webinar om operasjonell teknologi (OT) og industriell cybersikkerhet iht. IEC 62443. Meld deg på og få tips til hva du kan gjøre for å sikre dine OT-systemer.

Webinaret holdes på engelsk.

Cybersikkerhet for industrielle automatiserings‐ og kontrollsystemer (gratis)
Nettkurs - start når du vil
I korte trekk:
  • Få kjennskap til IEC 62443
  • Forskjellene mellom IT og OT
  • Hvordan sikre operasjonell teknologi
The service was successfully added to your shopping cart

Cybersikkerhet for industrielle automatiserings‐ og kontrollsystemer (gratis)

Go to Cart
An error occurred while adding the item to the shopping cart

Go to Cart