Kurs

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs
ADR 1.3 Farlig gods-opplæring
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 2 500
ADR 1.3 Farlig gods-opplæring

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver.

Les mer
 • Populært
Grunnkurs i bærekraftig utvikling
 • Nettkurs + virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 8 900
Grunnkurs i bærekraftig utvikling

Du får en innføring i begrepet bærekraftig utvikling og hvordan FNs bærekraftsmål kan integreres i bedriftens ledelsessystem, og hva som er viktig for å lykkes.

Les mer
Bærekraftsmål i bedriftens strategi
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 6 400
Bærekraftsmål i bedriftens strategi

Kurset gjør deg i stand til å lykkes med å forankre bærekraftsmålene dere har satt dere i bedriftens strategi.

Les mer
«Kurset var godt innarbeidet og med en tydelig retning mot praktisk bruk av kunnskapen. Foredragsholderne var flinke til å kombinere teoretisk kunnskap med praktiske erfaringer, og var flinke til a invitere til diskusjon med og blant kursdeltagerne.»
Øystein Skottun Lyngdal, Senior materials Engineer, TechnipFMC
Bærekraftsrapportering
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 6 400
Bærekraftsrapportering

Du får en innføring i hva som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsrapportering.

Les mer
Drift av anleggstype 2
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
 • fra kr 8 925
Drift av anleggstype 2

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Les mer
Drift av biogassanlegg
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 4 900
Drift av biogassanlegg

Kursene er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kursene dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning. Kravet her er at alt driftspersonell på anlegg med biogass skal ha et eget driftskurs. I tillegg skal driftsansvarlige ha kurset for «Gassansvarlig – biogass».

Les mer
Drikkevannskurs - fordypning i praktisk laboratoriearbeid
 • Bedriftsinternt
Drikkevannskurs - fordypning i praktisk laboratoriearbeid

Kurset passer for deg som er ansvarlig for og/eller regelmessig utfører prøvetaking og analyser. Dette kurset er primært et påbygningskurs tilpasset kontroll av drikkevann offshore.

Les mer
Drikkevannsproduksjon og -kontroll
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 6 900
Drikkevannsproduksjon og -kontroll

Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore. Dette e-læringskurset hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet.

Les mer
E-læringskurs om kosmetikk
 • Nettkurs - start når du vil
 • kr 1 990
E-læringskurs om kosmetikk

E-læringskurs i kosmetikk gir en god innføring i krav du må kjenne til hvis du skal lage og/eller selge kosmetikk. Kurset passer for små og store virksomheter som driver med produksjon og/eller salg av kosmetikkprodukter, eller som planlegger å starte med dette.

Les mer
 • Sertifisering
FROSIO Overflatebehandling
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 dager
 • fra kr 34 200
FROSIO Overflatebehandling

Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Nå som e-læring og én uke kurssamling i klasse.

Les mer
 • Sertifisering
FROSIO Isolasjon
 • Klasserom
FROSIO Isolasjon

Fra 2019 er det krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig.

Les mer
 • Sertifisering
FG-750 Automatiske brannalarmanlegg
 • Virtuelt klasserom
 • 4 dager
 • fra kr 12 950
FG-750 Automatiske brannalarmanlegg

Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
FG-750 Automatiske Brannalarmsystemer i Landbruk og Veksthus
 • Virtuelt klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 11 800
FG-750 Automatiske Brannalarmsystemer i Landbruk og Veksthus

Dette kurset er for de som har bestått eksamen til FG-750 Automatiske Brannalarmanlegg kurs. Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg i landbruk og veksthus. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
FG-750 Talevarsling
 • Virtuelt klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 11 800
FG-750 Talevarsling

Dette kurset er for de som har bestått eksamen til FG-750 Automatiske Brannalarmanlegg kurs. Opplæring tar utgangspunkt i krav gitt i NS 3961:2016, TEK 17, Forskrift om brannforebygging og ivaretar kompetansekravene til personell gitt i FG-750:2 kapittel 6.3.

Les mer
 • Sertifisering
FG-900 installasjon av automatiske slokkesystemer - Sprinkler
 • Nettkurs + klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 20 580
FG-900 installasjon av automatiske slokkesystemer - Sprinkler

Kiwa tilbyr sertifikatrettet online-opplæring innen automatiske slokkesystmer (sprinker) i henhold til FG-krav (FG-900).

Les mer
 • Sertifisering
FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - sprinkler (online)
 • Virtuelt klasserom
 • 10 dager
 • fra kr 39 375
FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - sprinkler (online)

Kurs for personell som prosjekterer automatiske slokkeanlegg i henholdt til FG-900.

Les mer
 • Sertifisering
FG-900 Vedlikeholdskurs
 • Klasserom
 • 1 dag
 • fra kr 5 200
FG-900 Vedlikeholdskurs

Kiwa tilbyr alle som har gjennomført og bestått FG-900 Utførelse kurset å ta et dags tilleggskurs for å få kompetanse til å utføre service og vedlikehold på sprinkleranlegg

Les mer
Forkortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder
 • Virtuelt klasserom
 • 3 dager
 • fra kr 17 400
Forkortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder

Fokortet sertifiseringskurs for arbeidsmiljøleder er tilpasset fagpersoner med bred HMS-faglig kompetanse. Etter fullført kurs er du være godt rustet til å ta fatt på oppgaven som arbeidsmiljøleder, og kan avlegge eksamen for å bli sertifisert arbeidsmiljøleder.

Les mer
 • Sertifisering
FROSIO eksamen - isolering
 • Eksamen
FROSIO eksamen - isolering

Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen

Les mer
 • Sertifisering
FROSIO eksamen - overflate
 • Eksamen
 • 1 dag
 • fra kr 5 200
FROSIO eksamen - overflate

Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen

Les mer
Gass i fritidskjøretøy
 • Klasserom
Gass i fritidskjøretøy

Lær deg hvordan du håndterer gass i bobil eller campingvogn på riktig og trygg måte. Kravet til dokumentert kompetanse gjelder for alle som arbeider med gass. Også de som for eksempel selger campingkjøretøy hvor gass er installert. Overfor kunder skal man gi riktige råd hva gjelder regelverk, egenkontroll og bruk.

Les mer
Gassansvarlig - biogass
 • Virtuelt klasserom
Gassansvarlig - biogass

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Biogass kommer også inn under disse bestemmelsene.

Les mer
 • Sertifisering
Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1
 • Nettkurs + klasserom
 • 8 dager
 • fra kr 33 900
Gasstekniker I - Installatør av anleggstype 1

Installasjon av anleggstype 1. Både teoretisk og prakstisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat. HMS delen av kurset tas som nettkurs før kurset begynner.

Les mer
 • Sertifisering
Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2
 • Nettkurs + klasserom
 • 9 dager
 • fra kr 36 300
Gasstekniker II - Installatør av anleggstype 2

Kurs i henhold til Gassnormens krav til Gasstekniker II sertifikat, og oppfyller myndighetens krav til installasjon av anleggstype 2. Både teoretisk og praktisk prøve må bestås for å kunne søke sertifikat som Gasstekniker II.

Les mer