Kurs

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (132 results)
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
ADR 1.3 Farlig gods-opplæring

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver.

Les mer
 • Nyhet
 • Nettkurs - start når du vil
 • 30 dager
ATEX Awareness-kurs

Jobber du i et miljø med økt eksplosjonsfare og trenger derfor å vite om ATEX-lovgivning og forskrifter? Da er e-læringskurset "ATEX Awareness" et godt utgangspunkt. ATEX Awareness-kurset, basert på den internasjonale standarden IECEx 05 modul 000, gjennomføres online.

Les mer
 • Sertifisering
 • Online
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Kontroll av automatiske brannalarmanlegg etter FG-790

Kurs i kontroll av automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på FGs kontrollveiledning FG-790. 

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Bærekraftsmål i strategien

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan identifisere relevante bærekraftsmål for din virksomhet og sikre samsvar med den øvrige strategien til virksomheten.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 dag
Bærekraftsrapportering

Du lærer hva som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsrapportering.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Drift av anleggstype 2

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
Drift av biogassanlegg

Kursene er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kursene dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning. Kravet her er at alt driftspersonell på anlegg med biogass skal ha et eget driftskurs. I tillegg skal driftsansvarlige ha kurset for «Gassansvarlig – biogass».

Les mer
 • Bedriftsinternt
Drikkevannskurs - fordypning i praktisk laboratoriearbeid

Kurset passer for deg som er ansvarlig for og/eller regelmessig utfører prøvetaking og analyser. Dette kurset er primært et påbygningskurs tilpasset kontroll av drikkevann offshore.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
Drikkevannsproduksjon og -kontroll

Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore. Dette e-læringskurset hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet.

Les mer
 • Nyhet
Waterstof Awareness
 • Nettkurs - start når du vil
E-læringskurs i Hydrogen

Etter å ha gjennomført e-læringskurset vil du sitte igjen med viktig kunnskap om alt fra tekniske aspekter rundt hydrogen til hvordan det passer inn i energiomstillingen og systemintegreringen.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
E-læringskurs om kosmetikk

E-læringskurs i kosmetikk gir en god innføring i krav du må kjenne til hvis du skal lage og/eller selge kosmetikk. Kurset passer for små og store virksomheter som driver med produksjon og/eller salg av kosmetikkprodukter, eller som planlegger å starte med dette.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 dager
FROSIO Overflatebehandling

Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Nå som e-læring og én uke kurssamling i klasse.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
FROSIO Isolasjon

Fra 2019 er det krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 4 dager
FG-750 Automatiske brannalarmanlegg

Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 3 dager
FG-750 Automatiske Brannalarmsystemer i Landbruk og Veksthus

Dette kurset er for de som har bestått eksamen til FG-750 Automatiske Brannalarmanlegg kurs. Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg i landbruk og veksthus. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
FG-750 Talevarsling

Dette kurset er for de som har bestått eksamen til FG-750 Automatiske Brannalarmanlegg kurs. Opplæring tar utgangspunkt i krav gitt i NS 3961:2016, TEK 17, Forskrift om brannforebygging og ivaretar kompetansekravene til personell gitt i FG-750:2 kapittel 6.3.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 10 dager
FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - sprinkler

Kurs for personell som prosjekterer automatiske slokkeanlegg i henholdt til FG-900.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 3 dager
FG-900 Utførelse: Installasjon av automatiske slokkesystemer (Sprinkler)

Fleksibel sertifikatrettet opplæring innen automatiske slokkesystemer (sprinkler) i henhold til FG-krav (FG-900).  

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 1 dag
FG-900 Vedlikeholdskurs

Kiwa tilbyr alle som har gjennomført og bestått FG-900 Utførelse kurset å ta et dags tilleggskurs for å få kompetanse til å utføre service og vedlikehold på sprinkleranlegg

Les mer
 • Sertifisering
 • Eksamen
FROSIO eksamen - isolering

Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen

Les mer
 • Sertifisering
 • Eksamen
 • 1 dag
FROSIO eksamen - overflate

Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
Gasskontrollør – gassmåling før entring og arbeid

Kurs for personell som skal foreta målinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledning e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 1 dag
Gasskontrollør – repetisjonskurs

«Forskrift om utførelse av arbeid» påpeker at kompetanse skal vedlikeholdes og oppdateres, og at det er hver virksomhets ansvar å påse at påkrevd kompetanse er tilpasset arbeidsoppgavene som utføres.

Les mer
 • Klasserom
Gass i fritidskjøretøy

Lær deg hvordan du håndterer gass i bobil eller campingvogn på riktig og trygg måte. Kravet til dokumentert kompetanse gjelder for alle som arbeider med gass. Også de som for eksempel selger campingkjøretøy hvor gass er installert. Overfor kunder skal man gi riktige råd hva gjelder regelverk, egenkontroll og bruk.

Les mer