Kurs

Gjennom vår 100 år lange historie har kurs hele tiden vært en viktig del av virksomheten. Kurstilbudet har kontinuerlig utviklet seg i takt med markedet og fremveksten av nye næringer.

Felles for kursene er at de danner grunnlag for anerkjente personlige sertifiseringer og godkjenninger – eller gjør kursdeltakerne i stand til å jobbe mot sertifisering av systemer og produkter i egen bedrift.

Filter
Undervisningsform
Nivå
Sted
Kurs (134 results)
 • Virtuelt klasserom
ADR 1.3 Farlig gods-opplæring

Det er krav i Farlig gods-regelverket at personer som har arbeidsoppgaver i forbindelse med transport av farlig gods skal ha opplæring i kravene som svarer til deres ansvar og arbeidsoppgaver.

Les mer
 • Nyhet
 • Virtuelt klasserom
 • 3 Time(r)
Arbeidsmiljøutvalg (AMU-kurs)

Hvordan lykkes med AMU-arbeidet for å sikre at AMU blir en nyttig møteplass i din bedrift? Hos oss kan du delta på en onlinesamling over en halv dag. Her får du grunnleggende innføring i AMU sin rolle og oppgaver, samt kravene i arbeidsmiljøregelverket.

Les mer
 • Nyhet
 • Nettkurs - start når du vil
 • 3 Time(r)
ATEX Awareness-kurs

Jobber du i et miljø med økt eksplosjonsfare og trenger derfor å vite om ATEX-lovgivning og forskrifter? Da er e-læringskurset "ATEX Awareness" et godt utgangspunkt. ATEX Awareness-kurset, basert på den internasjonale standarden IECEx 05 modul 000, gjennomføres online.

Les mer
 • Nyhet
 • Klasserom - Virtuelt klasserom
 • 2 Dag(er)
Belysning på arbeidsplassen

Dårlig belysning på arbeidsplassen kan føre til en rekke helseproblemer. I dette kurset lærer du alt du trenger å vite om god belysning på arbeidsplassen.

Les mer
 • Sertifisering
 • Online
 • Virtuelt klasserom
Kontroll av automatiske brannalarmanlegg etter FG-790

Kurs i kontroll av automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på FGs kontrollveiledning FG-790. 

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 1 Dag(er)
Bærekraftsmål i strategien

Kurset gir deg en innføring i hvordan du kan identifisere relevante bærekraftsmål for din virksomhet og sikre samsvar med den øvrige strategien til virksomheten.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
Bærekraftsrapportering

Du lærer hva som er nødvendig for å lykkes med bærekraftsrapportering.

Les mer
 • Virtuelt klasserom
 • 14 Time(r)
Drift av anleggstype 2

Myndighetene har stilt krav om at personell som skal drifte gassanlegg skal ha nødvendig kompetanse etter §7 i forskrift om håndtering av farlig stoff. Anleggstype 2 omfatter større gassanlegg for Propan/LPG og Naturgass(LNG).

Les mer
 • Bedriftsinternt - Virtuelt klasserom
 • 2 dager
Drift av biogassanlegg

Kursene er utarbeidet basert på opplæringsplanen til Biogassutvalget i Energigass Norge. Kursene dekker myndighetskrav i forskrift og temaveiledning. Kravet her er at alt driftspersonell på anlegg med biogass skal ha et eget driftskurs. I tillegg skal driftsansvarlige ha kurset for «Gassansvarlig – biogass».

Les mer
 • Bedriftsinternt
Drikkevannskurs - fordypning i praktisk laboratoriearbeid

Kurset passer for deg som er ansvarlig for og/eller regelmessig utfører prøvetaking og analyser. Dette kurset er primært et påbygningskurs tilpasset kontroll av drikkevann offshore.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
Drikkevannsproduksjon og -kontroll

Drikkevannsforsyning offshore er underlagt strenge kvalitetskrav gitt av myndighetene. Kurset oppfyller kompetansekrav for teknisk- og helsepersonell som arbeider med drikkevann offshore. Dette e-læringskurset hjelper deg til en systematisk gjennomgang av lærestoffet.

Les mer
 • Nyhet
Waterstof Awareness
 • Nettkurs - start når du vil
E-læringskurs i Hydrogen

Etter å ha gjennomført e-læringskurset vil du sitte igjen med viktig kunnskap om alt fra tekniske aspekter rundt hydrogen til hvordan det passer inn i energiomstillingen og systemintegreringen.

Les mer
 • Nettkurs - start når du vil
 • 3 Time(r)
E-læringskurs om kosmetikk

E-læringskurs i kosmetikk gir en god innføring i krav du må kjenne til hvis du skal lage og/eller selge kosmetikk. Kurset passer for små og store virksomheter som driver med produksjon og/eller salg av kosmetikkprodukter, eller som planlegger å starte med dette.

Les mer
 • Sertifisering
Frosio
 • Nettkurs + klasserom
 • 5 Dag(er)
FROSIO Overflatebehandling

Målet med kurset er å gi kvalifiserte deltakere tilstrekkelig teoretisk grunnlag og praktisk øving til å kunne utføre selvstendig inspeksjonsarbeid av konstruksjoner i henhold til FROSIO-ordningen. Nå som e-læring og én uke kurssamling i klasse.

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
FROSIO Isolasjon

Fra 2019 er det krav til FROSIO-sertifiserte inspektører innen isolasjon. Med et økt fokus på kvalitetssikring og forebyggende arbeid, vil kostnadene knyttet til vedlikehold kunne reduseres betraktelig.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 20 Time(r)
FG-750 Automatiske brannalarmanlegg

Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
FG-750 Automatiske Brannalarmsystemer i Landbruk og Veksthus

Dette kurset er for de som har bestått eksamen til FG-750 Automatiske Brannalarmanlegg kurs. Kurs iht. FG-750 regler for automatiske brannalarmanlegg i landbruk og veksthus. Kurset er basert på standard NS-3960:2019.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
FG-750 Talevarsling

Dette kurset er for de som har bestått eksamen til FG-750 Automatiske Brannalarmanlegg kurs. Opplæring tar utgangspunkt i krav gitt i NS 3961:2016, TEK 17, Forskrift om brannforebygging og ivaretar kompetansekravene til personell gitt i FG-750:2 kapittel 6.3.

Les mer
 • Sertifisering
 • Virtuelt klasserom
 • 10 Dag(er)
FG-900 Prosjektering av automatiske slokkesystemer - sprinkler

Kurs for personell som prosjekterer automatiske slokkeanlegg i henholdt til FG-900.

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
 • 3 Dag(er)
FG-900 Utførelse: Installasjon av automatiske slokkesystemer (Sprinkler)

Fleksibel sertifikatrettet opplæring innen automatiske slokkesystemer (sprinkler) i henhold til FG-krav (FG-900).  

Les mer
 • Sertifisering
 • Klasserom
 • 1 Dag(er)
FG-900 Vedlikeholdskurs

Kiwa tilbyr alle som har gjennomført og bestått FG-900 Utførelse kurset å ta et dags tilleggskurs for å få kompetanse til å utføre service og vedlikehold på sprinkleranlegg

Les mer
 • Sertifisering
 • Eksamen
FROSIO eksamen - isolering

Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen

Les mer
 • Sertifisering
 • Eksamen
 • 1 Dag(er)
FROSIO eksamen - overflate

Eksamensdag for kandidater som har gått FROSIO-kurs, men ikke tatt eller bestått eksamen

Les mer
 • Sertifisering
 • Nettkurs + klasserom
Gasskontrollør – gassmåling før entring og arbeid

Kurs for personell som skal foreta målinger for utstedelse av entrings- og arbeidstillatelser for arbeid i eller på tanker, rom, rørledning e.l. som har inneholdt eller inneholder brannfarlige eller helsefarlige stoffer.

Les mer