En nasjonal forsvarsindustri er avgjørende for å sikre Norges sikkerhet og bidrar til å styrke forsvaret av landet vårt. Norske myndigheter har lagt fram en nasjonal forsvarsindustriell strategi for et høyteknologisk og fremtidsrettet forsvar.

Kiwa har sterke fagmiljøer som har lang erfaring med levering av tjenester til forsvarsindustrien. Vi er blant annet hovedleverandør av testing og kalibrering til Kongsberg Defence & Aerospace (KDA), Norges største forsvarsprodusent. 

  • Godkjent leverandør

    Forsvarsindustrien har strenge krav til høy nøyaktighet og pålitelighet for våpen, utstyr og systemer. Kalibrering og testing blir utført for å sikre at enhetene oppfyller spesifikasjonene og fungerer som forventet. Kiwas fagpersoner har inngående kjennskap til relevante spesifikasjoner og standarder. Vi har blant annet utført avansert kompositttesting for Forsvarets forskningsinstitutt sammen med vår samarbeidspartner FiReCo. Kiwa er godkjent som leverandør til flere sentrale aktører; vi blant annet godkjent av Leonardo Helicopters for levering av test- og kalibreringstjenester, og har godkjenning fra Lockheed Martin for testing og kalibrering av F-35.

  • Flyproduksjon

    Kiwa er en hovedleverandør av laboratorietjenester for GKN Aerospace Engine Systems Norway som leverer deler til flere av verdens mest kjente produsenter av flymotorer, både til kommersiell og militær flygning. Det stilles høye krav til materialenes egenskaper og prosedyrene som benyttes. Vekten må være lav, og delene som produseres må tåle store påkjenninger. Kiwa tester materialer og produkter, kvalifiserer nye prosesser og utfører produksjonskontroller. For KDA tester vi metall- og komposittdeler som skal brukes i jagerflyene F-35. Vi har også utført miljøprøving av missilene som flyet bærer.

  • Total Defense Group

    Total Defence Group (TDG) er en industrigruppe bestående av 22 norske små og mellomstore bedrifter (SMB) innenfor forsvarssektoren. Målet med gruppen er å tilrettelegge og koordinere salgs- og markedsaktivitetene til medlemsbedriftene. Kiwa er samarbeidspartner med TDG og tilbyr tjenester til flere av TDGs medlemmer.