Hva er kritisk infrastruktur og samferdsel?

Kritisk samferdsel og infrastruktur omfatter det som er nødvendig for å ivareta sikkerhet og beredskap, levedyktige lokalsamfunn og et konkurransedyktig næringsliv over hele landet. Og som ved en alvorlig svikt medfører at samfunnet ikke vil være i stand til å opprettholde leveranser av varer og tjenester som befolkningen trenger.

Når noe går galt - Skadeundersøkelse

Kiwa utfører havari- og skadeanalyser for å finne rotårsaker til feil og skader som oppstår på produkter og materialer. Våre laboratorier er utstyrt for å gjennomføre avanserte analyser på en rekke materialer. Vi kan også være uavhengig part / sakkyndig ekspert i tvister og reklamasjonssaker. Vår ekspert Jens Fredrik Blegstad hjelper deg!

Kalibrering med CMM

Kiwa har Norges største og mest nøyaktige målemaskin med en nøyaktighet på 0,0005mm. Dette gør at vi nå kan ta på oss spesialoppdrag som f.eks avanserte prototype-oppmålinger, i tillegg til eksisterende tjenester.