Bestill heiskontroll og periodisk kontroll av rulletrapper

Det skal være trygt og sikkert å benytte heiser og rulletrapper i Norge. Plan- og bygningsloven stiller derfor krav om at alle heiser, rulletrapper og rullende fortau skal kontrolleres av kvalifisert personell minimum hvert andre år. Det er eier av enheten som har ansvaret for at kontrollene gjennomføres.

Kiwa er utpekt sikkerhetskontrollorgan (SKO) og teknisk kontrollorgan (TKO) i henhold til heisdirektivet. Vi er Nordens ledende leverandør av både periodisk sikkerhetskontroll og førstegangskontroll av nyinstallerte enheter.

Gjeldende regelverk for periodisk sikkerhetskontroll er plan og bygningsloven (TEK 17). For førstegangskontroll av nye enheter gjelder det felles europeiske heisdirektivet 2014/33/EU.

Vanlige spørsmål om heiskontroll