Bestill heiskontroll og periodisk kontroll av rulletrapper

Plan- og bygningsloven stiller sikkerhetskrav om at inspeksjon av heis, rulletrapp og rullende fortau skal være utført, og at driften av slikt anlegg skal være så betryggende at bruken av det ikke kan medføre personskade.

Kiwa er bemyndiget til å drive landsomfattende kontrollvirksomhet av løfteinnretninger, slik som heiser og rulletrapper. Vi er utpekt teknisk kontrollorgan i henhold til heisdirektivet 2014/33/EU .

 

Vanlige spørsmål om heiskontroll