Bestill heiskontroll og periodisk kontroll av rulletrapper

Kiwa er utpekt sikkerhetskontrollorgan (SKO) og teknisk kontrollorgan (TKO) i henhold til heisdirektivet. Vi er Nordens ledende leverandør av både periodisk sikkerhetskontroll og førstegangskontroll av nyinstallerte enheter.

Gjeldende regelverk for periodisk sikkerhetskontroll er plan og bygningsloven (TEK 17). For førstegangskontroll av nye enheter gjelder det felles europeiske heisdirektivet 2014/33/EU.

Vanlige spørsmål om heiskontroll