Klage eller anke på tjeneste fra Kiwa

Definisjon

Anker – tilbakemelding fra kunde om å få overprøve en beslutning fattet av Kiwa.

Klager – uttrykk for misnøye, bortsett fra anke, fra en person eller organisasjon, i forbindelse med aktivitetene til Kiwa.

Behandlingsprosess

Fristen for å klage/anke er 3 uker fra det tidspunktet den det gjelder har mottatt underretning om beslutning/aktivitet fra Kiwa.

Anke/klage registreres, og skriftlig tilbakemelding om mottatt anke/klage, info om prosessen og forventet behandlingstid, gis.
 
Avgjørelsen registreres og svar om resultat oversendes, Kiwa har som mål å behandle alle anker/klager innen rimelig tid, maks 30 arbeidsdager.

Klage på ankebehandling

Oppdragsgiver har anledning til å påklage beslutninger fattet av Kiwa.

Referanser

ISO 17024 / ISO 17021 / ISO 17065 / ISO 17025 / ISO 17020

Last ned skjema

Last ned skjema for klager og anker her. 

Klager/anker sendes til: firmapost@kiwa.com